Ngày 19/9, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị trực tuyến với 13 điểm cầu huyện, Thành phố về đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành. Hội nghị là dịp để cán bộ, đảng viên, các cấp, ngành trong tỉnh nhìn lại tổng thể, nghiêm túc, đánh giá một cách toàn diện, khách quan và sâu sắc quá trình 50 năm thực hiện Di chúc, qua đó nhận thức sâu sắc hơn về Di chúc và thực hiện tốt hơn di huấn của Người.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích trong
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. (Ảnh: baocaobang.vn).

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được phát huy mạnh mẽ, nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh tổ chức được 14 đợt học tập chuyên đề và tác phẩm của Bác.Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong giai đoạn 2016 - 2018, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã  tổ chức biểu dương, khen thưởng hơn 430 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; có nhiều tác phẩm xuất sắc tham dự và đoạt giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Trung ương tổ chức...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận một số nội dung: phát huy tư tưởng đại đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ các cấp tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” và xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc vận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, quán triệt một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Cao Bằng: Kết luận số 53-KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Đề án số 19-ĐA/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025...

D.An (tổng hợp)