Chiều ngày 3/6, Đảng ủy Độ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị  Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ghi nhận biểu dương những thành tích nổi bật mà bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đạt được trong 5 năm thực hiện cuộc vận động. Để tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần quan tâm thực hiện một số nội dung như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với việc thực hiện cuộc vận động, Chỉ thị 05 và gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 05, tiếp tục đưa việc thực hiện nội dung cam kết học tập và làm theo Bác vào kiểm điểm sinh hoạt đảng. Tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay hiệu quả, qua đó làm cho cán bộ, chiến sỹ có động cơ thi đua đúng đắn, có ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác trong thực hiện cuộc vận động. Phát huy nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh trên 2 tuyến biên giới, bờ biển.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trao giấy khen cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019)  ở Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã đem lại nhiều hiệu quả và chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng Hà Tĩnh ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu, tu dưỡng vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào thi đua như: “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Đoàn thanh niên, “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Hội phụ nữ; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” gắn với phong trào thi đua quyết thắng hàng năm để giáo dục đạo đức, lối sống cho mọi cán bộ, đảng viên.

Thông qua cuộc vận động, cán bộ, chiến sỹ được bồi đắp thêm tinh thần dũng cảm, kiên quyết, mưu trí, sáng tạo, xử lý khôn khéo, kịp thời, hiệu quả các tình huống. Qua đó, tập trung xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, mái ấm biên cương, duy trì hoạt động có hiệu quả câu lạc bộ tình thương;  thực hiện có hiệu quả phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm… Quá trình thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sức lan tỏa sâu rộng. 

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động " Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019)./.

Tin, ảnh: Trường Phong