Ngày 19/8, Trường Chính trị tỉnh Hà Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn, tổ chức Hội thảo khoa học “Hà Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hội thảo là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và Tám lời căn dặn của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang khi Người đến thăm tỉnh Hà Giang năm 1961. Đây cũng là dịp đánh giá những thành tựu đạt được, làm rõ được giá trị lý luận, thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc và Tám lời căn dặn của Bác Hồ. Qua đó góp phần củng cố niềm tin với nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.     

Hội thảo khoa học "Hà Giang 50 năm thực hiện
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam hôm nay và tương lai.

Để tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc và Tám lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tìm giải pháp để sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và Tám lời căn dặn của Bác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Hội thảo khoa học “Hà Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã tiếp nhận hàng chục tham luận của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà khoa học... Các tham luận đã tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn, kết quả trong thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tám lời căn dặn của Người khi lên thăm Hà Giang. Đồng thời, đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để thúc đẩy, phát triển các phong trào thi đua yêu nước...

D.An (tổng hợp)