Để làm rõ hơn về những kết quả và những cách làm mới của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phỏng vấn đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang về vấn đề này.

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo: Quán triệt và thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, 3 năm qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét, trong đó phải kể đến kết quả quan trọng nhất là về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy. Cụ thể, với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương... Qua đây, các cấp ủy đã triển khai thực hiện đầy đủ, sát với nội dung chuyên đề toàn khoá và chuyên đề hàng năm.

Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: TL)

Cùng với đó, sự chuyển biến rõ nét nhất là các cấp ủy đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ; gắn kết chặt chẽ hơn giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phong trào thi đua yêu nước; trong đó tập trung cho công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh để khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ; thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp với nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp được nâng lên. Lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh; góp phần thực hiện tốt Điều lệ Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.        

Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cũng xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, tấm gương tiêu biểu về thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt đời sống, trong sản xuất, kinh doanh, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Triển khai việc học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các địa phương với những tiêu chí cụ thể…

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, đảng viên, cán bộ, nhân dân, góp phần đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giải quyết nhiều vụ, việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

PV: Như đồng chí chia sẻ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Hậu Giang có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng trong thực tiễn?. Việc nhân rộng điển hình được thực hiện trong thời gian qua như thế nào tại các địa phương?

Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo: Quá trình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện bằng những phương pháp mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay như: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân 2 lần/năm để nghe dân nói và giải quyết ngay những bức xúc của nhân dân; mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành; mô hình “Phiên chợ 0 đồng” ở xã Long Bình, thị xã Long Mỹ; mô hình “Chiếc ghế vinh dự” ở phường III, thành phố Vị Thanh; mô hình “Xây dựng công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở huyện Châu Thành A; mô hình “Tôn giáo đồng hành với công tác giảm nghèo bền vững” ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy; mô hình “Câu lạc bộ hùn vốn, vận động cất nhà tình thương” ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp; mô hình “Đồng bào công giáo học tập và làm theo Bác, quyết tâm thoát nghèo bền vững” ở xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ; mô hình “Ba trong một” của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính ở phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” ở Đảng ủy Quân sự tỉnh; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” ở Đảng uỷ Công an tỉnh; mô hình “Hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã” của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh...

Đáng chú ý, hằng năm Tỉnh ủy đã có văn bản hướng dẫn việc học tập và làm theo nội dung chuyên đề trong đó chú trọng việc tuyên truyền nhân rộng mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo của tập thể và cá nhân. Ngoài ra, còn tuyên truyền về các tấm gương điển hình thông qua mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang thông tin điện tử; lồng ghép vào các hội thi, hội diễn, các hoạt động văn hoá, văn nghệ; lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ, các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở…

Mặt khác, hàng năm, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Qua 3 năm đã có hàng ngàn tấm gương tiêu biểu của tập thể và cá nhân được cấp huyện và cấp cơ sở tuyên dương, khen thưởng. Trên cơ sở đó, tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo ở các địa phương.  

PV: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tự giác “học trước, làm theo trước”, điều này đã được cụ thể hóa như thế nào trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, thưa đồng chí?

Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo: Quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nghiêm túc, tự giác học trước và thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII… để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo.

Trong đó, người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, nhất là ý thức gương mẫu về tư tưởng chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu gương về rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh; nêu gương về phong cách sinh hoạt, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực và tự giác thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết nội bộ; gương mẫu, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó cán bộ, đảng viên nhận thức được trách nhiệm của mình nên tự giác nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.  

Đáng chú ý, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, các cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên luôn cố gắng nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân 2 lần/năm để nghe dân nói và giải quyết ngay những bức xúc của nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.                    

PV: Vậy, trong quá trình thực hiện Chỉ thị  05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh có gặp khó khăn, vướng mắc gì thưa đồng chí, đặc biệt là trong quá trình chuyển từ việc “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh?

Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo: Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần phải nhìn nhận, đánh giá quá trình chuyển từ việc “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, phong cách và đạo đức của Bác trên địa bàn tỉnh  vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, trong đó phải phải kể đến sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động làm theo Bác ở một vài nơi, một số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chưa rõ nét và chưa đạt yêu cầu.

Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa thể hiện rõ nét. Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức mặt trận, đoàn thể có nơi còn lúng túng, thiếu tính sinh động, chất lượng chưa cao…

Đảng bộ, nhân dân Hậu Giang quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: TH)

PV: Trong thời gian tới, để tạo sự chuyển biến rõ nét hơn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã xác định những nội dung trọng tâm, đột phá nào để thực hiện, thưa đồng chí?

Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo: Để tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang xác định tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, gắn với xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập); gắn với các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Thứ hai, kiên trì đưa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.  

Thứ ba, lãnh đạo chặt chẽ việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cuối năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể công khai Bản cam kết của mình trước tổ chức, cơ quan, đơn vị để giám sát thực hiện.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những điểm mới, yêu cầu cao hơn của Chỉ thị số 05-CT/TW, nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiêu biểu; kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền trên báo, đài, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan…

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng hàng năm.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nhóm PV (thực hiện)