Tổng công ty đã tổ chức điều hành bay an toàn tuyệt đối cho 100% các chuyến bay trong vùng trời 

3 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và người lao động, từ đó tạo sự thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện đưa Chỉ thị 05 dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Theo đồng chí Phạm Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, trong 3 năm qua nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã có sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả trong suốt quá trình thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp ở các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc học tập chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng.

Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân đã gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi. Việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp...

Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty đã chú trọng việc nêu gương gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công tác, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học. Chính vì vậy việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng vững mạnh tại Tổng công ty.

Những cố gắng, sáng tạo và kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian qua của Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiều cấp ủy trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã lựa chọn được những khâu đột phá, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các cán bộ thường vụ cấp ủy; Đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Cùng với sự nỗ lực quyết tâm, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động trong dây chuyền bảo đảm hoạt động bay đã chủ động đề ra nhiều giải pháp kịp thời, thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác phối hợp, hiệp đồng, nâng cao năng lực điều hành bay an toàn của Tổng công ty. Liên tục trong những năm qua, Tổng công ty đã tổ chức điều hành bay an toàn tuyệt đối cho 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được giao, sản lượng điều hành bay hàng năm đều tăng vượt mức kế hoạch và tăng cao hơn so với năm trước, đặc biệt là đã tổ chức điều hành bay an toàn, thành công cho Hội nghị cấp cao APPEC năm 2017 tại Đà Nẵng, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội.

Đồng chí Phạm Việt Dũng cho biết, trong thời gian tới Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tiếp tục quyết liệt chỉ đạo đổi mới công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công việc; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Mạnh Hùng