Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển tại Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức ngày 16/8.

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc của tỉnh Hải Dương
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
giai đoạn 2016 - 2019. (Ảnh: haiduong.gov.vn)

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hải Dương, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương luôn ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước hiện thực hóa những điều Bác căn dặn trong Di chúc. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, Hải Dương đã dần trở thành tỉnh phát triển năng động theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Hiện quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 5 trong khu vực và đứng thứ 13 trong cả nước. Diện mạo nông thôn, đô thị của tỉnh ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, hệ thống giao thông của tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, đến nay bình quân đạt trên 18 tiêu chí/xã (cao hơn bình quân chung của cả nước. Hải Dương luôn là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phổ cập giáo dục và chất lượng học sinh giỏi…

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, qua 3 năm triển khai, tổ chức thực hiện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có những cách làm sinh động, thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Việc học và làm theo gương Bác đã được cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những công việc đột phá. Trên cơ sở 3 công việc đột phá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 138 công việc đột phá để thực hiện. Học và làm theo gương Bác đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị to lớn và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: haiduong.gov.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nêu bật những thành tựu của tỉnh sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chỉ thị 05... Để việc thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy. Lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu cán bộ, đảng viên phải đổi mới phương pháp, tác phong làm việc; phát huy vai trò của cán bộ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần xây dựng và phổ biến nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả, những cách làm hay, thiết thực trong học và làm theo Bác; chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và quan tâm, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh, nhất là các gia đình chính sách. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh các cấp, ngành cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Dịp này, tỉnh Hải Dương đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019./.

MP (tổng hợp)