* Ngày 26/8, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

50 năm qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá: GRDP đạt trung bình trên 8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2018 là 23,5%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 còn 15,45%...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Sau 3 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức, đơn vị. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy từ tỉnh đến các địa phương quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiểu biểu, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí đã thẳng thắn nêu những hạn chế trong việc thực hiện Di chúc và học tập, làm theo Bác. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên trong thực hiện Di chúc và học tập làm và theo Bác; cụ thể hóa Di chúc và học tập và làm theo Bác bằng các chương trình, phong trào, việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo gương Bác kịp thời, lan tỏa những tấm gương, mô hình điển hình…

*Sáng ngày 27/8, tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Hội thi được tổ chức vòng sơ khảo từ tháng 3/2019 trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hình ảnh tại Hội thi. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản trong Di chúc của Người; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; đồng thời tạo sự lan tỏa về những tấm gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trên địa bàn toàn tỉnh trong học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Phát biểu tại lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận cho rằng, việc tổ chức Hội thi bài bản và qui mô lần này sẽ thực sự có sức lan toả nhằm tiếp tục tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh thời gian tới, tác động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Tại Hội thi 18 đội tranh tài tham gia 3 phần thi: kiến thức, kể chuyện về Bác Hồ và tiểu phẩm sân khấu. Ở phần thi tiểu phẩm sân khấu, các đội sẽ tái hiện những câu chuyện đời thường, những nhân tố mới, những mô hình điển hình có thật tại địa phương, đơn vị trong tỉnh./.

Anh Duy (tổng hợp)