Ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) tới 11 điểm cầu các huyện, thành phố.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức ngày 12/8/2019. (Ảnh:baohoabinh.com.vn)

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan.

Với phương pháp trình bày mạch lạc, khoa học cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, PGS.TS Đoàn Thế Hanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã truyền đạt tới các đại biểu tham dự Hội nghị một số nội dung: Giá trị lý luận, giá trị thực tiễn, tính khoa học và tính cách mạng của Di chúc; đánh giá những thành tựu chủ yếu của đất nước sau 50 năm thực hiện Di chúc; tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh sâu sắc trong Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế. Qua đó, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh:hoabinhtv.vn)

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khẳng định: Những lời căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc vô cùng giản dị mà thiêng liêng, có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc. Để tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Di chúc, đưa việc học tập các nội dung của Di chúc vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ, xem đây là nhiệm vụ then chốt, cần tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự giữ gìn Đảng trong sạch. Xây dựng định hướng chiến lược mũi nhọn để tập trung phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng phải luôn gắn liền với phát triển văn hóa, xây dựng và phát triển con người, với việc thực hiện các chính sách xã hội, không ngừng nâng cao dân trí, chăm lo dân sinh, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền dân chủ và làm chủ của nhân dân. Không ngừng chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là động lực chủ yếu và là nhân tố quyết định thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình cũng yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cơ sở. Tùy tình hình, điều kiện, xác định rõ nội dung, tạo khâu đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nội dung Di chúc của Người trong từng giai đoạn, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thùy Dung (tổng hợp)