Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung tại hội thảo khoa học "Học tập và làm theo Di chúc của Bác". Hội thảo do Tỉnh ủy Nam Định phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh (TP Nam Định) tổ chức chiều 15/8, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung
phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN)

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung nhấn mạnh: Hội thảo khoa học với chủ đề "Học tập và làm theo Di chúc của Bác" được tổ chức nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 23-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người. Qua đó, khẳng định thêm giá trị to lớn của bản Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là dịp để củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời huấn thị của Người trong những lần về thăm tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định luôn quán triệt sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác vào điều kiện thực tiễn của tỉnh, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Từ một tỉnh xuất phát điểm thấp, đến nay kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những bước phát triển mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới.

Nam Định là tỉnh đầu tiên của cả nước về đích nông thôn mới (vượt kế hoạch 1,5 năm so với mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới). Hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh được đầu tư tương đối hoàn chỉnh; giáo dục và đào tạo 24 năm liên tục là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước; các giá trị văn hóa tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; các chế độ an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 2,15%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Hiện Nam Định đang triển khai đồng bộ, quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Cùng với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, ưu đãi để thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN)

Các tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý đã tập trung làm rõ và khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những giá trị phổ quát, bao trùm mọi mặt đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức, quan hệ và nguyên tắc ứng xử giữa các quốc gia - dân tộc. Đồng thời, đưa ra những bài học kinh nghiệm từ các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc của Bác, nhất là trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau... Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, những giải pháp để việc học tập, làm theo Di chúc của Bác đi vào thực chất, hiệu quả góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng phát triển./.

AD (tổng hợp)