Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ gắn với học và làm theo Bác, toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều các phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương Người tốt, việc tốt tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và có hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Cuộc vận động đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc
phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Được Quân ủy Trung ương phát động từ năm 2013, cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ là sự cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (nay là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong thời kỳ mới.

Theo khẳng định của Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cuộc vận động đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ. Đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trở thành nét đặc sắc, tiêu biểu riêng trong học và làm theo Bác, thể hiện trách nhiệm chính trị của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Qua đó thể hiện tình cảm, sự tôn kính của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam với Bác Hồ kính yêu; góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tạo động lực cổ vũ toàn quân thi đua rèn luyện xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Để cụ thể hóa Cuộc vận động, nhiều cơ quan đơn vị đã lồng ghép thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; bằng các biện pháp thực hiện phong phú, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Điển hình như, các phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, ra quân quyết thắng”, “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”... đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình chủ quyền biển đảo của Tổ quốc có dấu hiệu bị xâm phạm, đã xuất hiện rất nhiều những tấm gương cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn, gian khổ, bị ốm vẫn không rời tàu, bị thương vẫn không rời vị trí chiến đấu, chấp nhận hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, càng làm sáng ngời chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam thời kỳ mới.

Trong các học viện, nhà trường Quân đội, nhiều phong trào như “Rèn đức - rèn sức - luyện trí - đua tài”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; các mô hình như “Giờ học tự quản”, “Giờ học kiểu mẫu”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Câu lạc bộ Tin học”, “Câu lạc bộ tiếng Anh”... đã trực tiếp thúc đẩy đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học viên phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; có nhiều công trình, đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả cao.

Nhiều đơn vị quân sự địa phương các cấp như Yên Bái, Hải Dương, Quảng Nam, Long An, Trà Vinh; Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển... đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhất là với lực lượng công an kịp thời tham mưu với cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh, huyện thành Khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp;...

Qua thực hiện đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến
có sức lan tỏa sâu rộng (Ảnh: dangcongsan.vn)

Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Cuộc vận động đã khơi dậy, cổ vũ niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, nhà khoa học trong Quân đội, đã nghiệm thu và đưa vào ứng dụng có hiệu quả 295 đề tài, 967 sáng kiến, 1.170 tài liệu; triển khai 15 đề tài độc lập cấp quốc gia, chuyển tiếp 151 đề tài cấp Bộ Quốc phòng... Đặc biệt, đã xuất hiện ngày càng nhiều các công trình, đề tài khoa học của những cán bộ trẻ với những sản phẩm chất lượng phục vụ thiết thực cho các hoạt động quân sự, quốc phòng và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, tiêu biểu cho tài năng, sức sáng tạo lớn của tuổi trẻ Quân đội.

Cuộc vận động cũng được ngành Hậu cần toàn quân cụ thể hóa thành các phong trào thi đua như “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”, “Quản lý sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”... Ngành Tài chính toàn quân đã cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”... góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm tài chính phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, củng cố, tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng; tạo điều kiện về vốn và cơ chế thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; giữ vững ổn định và nâng cao đời sống bộ đội.

Cùng với đó, các cấp, các ngành trong toàn quân như ngành kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế - quốc phòng... cũng đã chủ động lồng ghép các mục tiêu cụ thể của Cuộc vận động với các hoạt động của đơn vị, xây dựng các chương trình hành động, phát động các đợt thi đua và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký phấn đấu để triển khai thực hiện, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tạo cơ sở phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quan tâm và gắn kết chặt chẽ việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất. Nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu, như: “3 đẹp, 4 tốt, 5 không”, “Thực hiện theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Tháng hành động kiểu mẫu chấm dứt vi phạm kỷ luật”, “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”... đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, hạn chế thấp nhất những vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật nghiêm trọng; qua đó, truyền thống, bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” được khẳng định và tỏa sáng.

Với việc nhân rộng các mô hình như “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”, “Đảo là nhà, tàu là nhà, biển cả là quê hương”, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”…, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy mạnh mẽ và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội thực hiện tốt quyền lợi, trách nhiệm, nâng cao ý thức đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau 5 năm thực hiện, cuộc vận động cũng đã góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân; nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, không ngừng tỏa sáng truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đã có nhiều cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ, bám sát cơ sở, địa bàn “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, làm cho dân tin, dân hiểu và làm theo. Qua đó giúp người dân hiểu và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiêu biểu có các phong trào như “Dân vận khéo”,“Đơn vị Dân vận tốt”; các mô hình như: “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”, “Gắn kết hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số” giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình của Binh đoàn 15, “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo” của Quân khu 5, “Tết quân dân” của Quân khu 9; Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Xuân biên cương, ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng; “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, “Xuân biên cương, tết hải đảo” của Thanh niên Quân đội...

 

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 khám, chữa bệnh cho bà con xã
Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: qdnd.vn)

Lực lượng Quân y đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện Chương trình quân - dân y kết hợp, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, gắn với các phong trào như “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Hành trình Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”... Qua đó đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho trên 70.000 lượt người; phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 43 bệnh nhân; hiến tặng 64.123 đơn vị máu, đào tạo 543 y tá, y sĩ thôn, bản; củng cố 407 trạm y tế xã; tham gia phòng, chống, dập dịch bệnh 216.953 đợt... góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của công tác y tế, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biển đảo, vùng căn cứ cách mạng.

Cùng với đó còn rất nhiều các hoạt động ý nghĩa thể hiện sự gắn kết quân - dân như hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, toàn quân đã tiết kiệm ủng hộ xây dựng quỹ “Xóa đói, giảm nghèo”, xóa nhà tạm, sửa chữa, xây mới 7.350 căn; 688 ngôi nhà từ mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”; 211 ngôi nhà từ mô hình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; sửa và làm mới 1.538 cầu gỗ, bê tông, 7.820 trường học; mở 136 lớp tình thương, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho 2.758 học viên, vận động 42.981 học sinh trở lại trường, tặng 24.676 con bò giống,...

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, thông qua Cuộc vận động và các phong trào thi đua đã ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền 344 tỷ đồng; xây tặng 5.735 nhà tình nghĩa; 6.581 sổ tiết kiệm và trang thiết bị y tế trị giá trên 70 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng, chăm sóc 1.969 Mẹ Việt Nam Anh hùng; giải quyết việc làm đối với 338 trường hợp là vợ, con của liệt sĩ; quy tập 11.283 hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu bớt nỗi đau để lại sau chiến tranh...

Đánh giá về những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhận định: Cuộc vận động đã thực sự đi vào nhận thức và thực tiễn đời sống của cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực cổ vũ, động viên toàn quân khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân chiến đấu, là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Phương Thảo