Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Yên Bái. (Ảnh: HH)

Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 25/9/1958, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vô cùng vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Đây là sự kiện trọng đại, một kỷ niệm thiêng liêng mãi mãi khắc ghi trong tâm trí và tình cảm không thể phai mờ của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Điều đầu tiên Bác căn dặn đồng bào: "Phải đoàn kết chặt chẽ các dân tộc, Bác biết tỉnh nhà có 10 dân tộc anh em cùng chung sống; nhờ đoàn kết mà tạo ra sức mạnh trong chiến đấu cũng như sản xuất". Bác nêu ý nghĩa của sự đoàn kết bằng hình ảnh cụ thể, giản dị, sinh động mà sâu sắc: "10 dân tộc tỉnh nhà như mười ngón tay, nếu xòe 10 ngón tay , như thế có dễ bẻ không? Nếu nắm chặt cả 10 ngón tay thì có bẻ được không?".

Tiếp đến, Bác nhấn mạnh và chỉ rõ: "Phải làm thế nào để đời sống nhân dân sướng hơn, được ăn no, mặc ấm, được học hành". Bác nhắc nhở, để làm được điều đó thì phải "tăng gia sản xuất", mà "muốn tăng gia sản xuất thì phải có tổ chức", phải "làm cho đồng bào tự nguyện, tự giác tham gia vào tổ đổi công", phải "làm định canh, tăng vụ…".

Bác còn ân cần phân tích, giảng giải, căn dặn: "Đồng bào phải biết thực hành tiết kiệm và thực hiện đời sống văn hóa mới”. Bác chỉ rõ những mặt chưa tốt, chưa tiết kiệm của đồng bào; nhắc nhở đồng bào "phải quyết tâm từ bỏ những hủ tục lạc hậu để cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa mới thì cuộc sống mới khá hơn, tiến bộ hơn”.

Những lời dạy bảo, khuyên răn của Bác mộc mạc, chân tình, cụ thể, thiết thực và rất đời thường đã khiến mọi người ai cũng cảm thấy ấm lòng, dễ hiểu và thấm thía từng lời Bác nói. Những lời dạy ân tình, sâu sắc của Bác là những tư tưởng lớn, hành động cách mạng soi đường, dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà trong suốt quá trình xây dựng và phát triển; những lời Bác dạy suốt 60 năm qua mãi mãi còn nguyên giá trị soi sáng con đường đi lên trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Yên Bái anh hùng.

Qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đến nay, kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân 3 năm đạt 6,64%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 31 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân toàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 đạt gần 4,5%/năm.

 Toàn tỉnh có 37/157 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 23,6% tổng số xã của tỉnh, vượt 54% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, đã thu hút thêm 52 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 7.580 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 66% so với năm 2015, năm 2017 đạt 2.515 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2018, đạt 1.148,3/2.900 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút gần 100 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 29.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã ra quyết định chủ trương cho 14 dự án với tổng vốn đăng ký 159 tỷ đồng. Đặc biệt, 12 công trình trọng điểm đã và đang triển khai cùng hàng trăm dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đã tạo sắc diện mới của tỉnh từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng cao.

Sự kiện Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào Yên Bái và Yên Bái vinh dự, tự hào nhiều lần được Bác Hồ gửi thư khen vì thành tích xuất sắc trong 2 cuộc trường chinh ái quốc vĩ đại là mốc son trong trang vàng lịch sử của Đảng bộ, là tài sản tinh thần vô giá, là nguồn động lực to lớn giúp Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng cả nước vững bước tiến lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Thấm thía sâu sắc lời Bác dạy, 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ra sức thi đua, xây dựng đời sống văn hóa mới, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, cùng cả nước thực hiện cuộc cách mạng kháng chiến, kiến quốc; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống anh hùng, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, sẵn sàng chi viện cho tuyền tuyến lớn miền Nam, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững vàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc, làm rạng danh cho quê hương và đóng góp quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cùng cả nước vững bước vào công cuộc đổi mới CHH, HĐH quê hương, đất nước.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương; vừa tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, sự chia sẻ, đồng hành của các tỉnh bạn, Yên Bái vừa nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo thêm nguồn lực cho phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Đặc biệt, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, vượt lên những khó khăn, rủi ro, thách thức, tỉnh đã đạt được kết quả tích cực: Nền kinh tế của tỉnh phát triển và tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng dịch vụ tăng nhanh; giá trị sản xuất nông nghiệp và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc; thu ngân sách đạt kết quả khá với tốc độ tăng bình quân hằng năm trên 20%.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi thay; thu hút đầu tư có bước đột phá, nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đã chọn Yên Bái là điểm đến đầu tư đầy lợi thế phát triển; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giảm nghèo nhanh và bền vững; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc Yên Bái tại sân vận động thị xã Yên Bái ngày 25/9/1958. (Ảnh Tư liệu)

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tạo chuyển biến tích cực, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả rõ nét.

Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; dân chủ cơ sở được phát huy, tạo sự thống nhất, quyết tâm trong Đảng bộ và niềm tin, đồng thuận trong nhân dân, mở ra hướng phát triển đầy triển vọng tốt đẹp cho quê hương Yên Bái.

Ghi nhận những thành tích mà Yên Bái đã đạt được, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" và Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh; 251 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng"; 31 tập thể, 6 cá nhân được tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Hàng chục tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới", hàng ngàn tập thể, cá nhân được nhận huân, huy chương và rất nhiều phần thưởng cao quí khác. Đây là vinh dự, tự hào, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Những thành tích đạt được là đáng trân trọng và phấn khởi. Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là một tỉnh nghèo, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; văn hóa - xã hội có mặt còn hạn chế; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Đó là những điều chúng ta phải suy ngẫm, trăn trở và khắc phục.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái là dịp Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng quang vinh để tiếp tục vững bước trên con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Với tâm nguyện "Hãy xứng đáng với Bác hơn nữa", "Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta"; với tình cảm "Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xin hứa với Người, với Đảng, Nhà nước: Tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Yên Bái anh hùng, không ngừng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; chăm lo phát triển đồng bộ, hài hòa, vững chắc văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá trong khu vực như Bác hằng mong muốn và căn dặn khi Người về thăm Yên Bái; góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

                                                                                                                                    Phạm Thị Thanh Trà

                                                                                                                                    Ủy viên Trung ương Đảng

                                                                                                                                     Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái