Cụm các tổ chức xã hội ký giao ước thi đua.

Cụm thi đua các tổ chức xã hội gồm 9 tổ chức: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam; Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi Việt Nam; Hội Nạn nhân chất độc da cam - Dioxin Việt Nam; Hội Người mù Việt Nam.

Theo bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua, căn cứ 5 tiêu chí thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Cụm thi đua đã cụ thể hóa thành 6 tiêu chí thi đua sao cho phù hợp với đặc điểm của các tổ chức thành viên trong cụm. Theo đó, mỗi thành viên trong cụm tiếp tục thi đua, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên đoàn kết, tập hợp các tầng lớp hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội ở địa phương, cơ sở; tham gia phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí….

Năm 2019, Cụm cũng hướng tới thi đua mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; thi đua củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức và nâng cao năng lực hoạt động của Hội…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá cao 6 tiêu chí thi đua của Cụm đã bám sát vai trò, chức năng của từng tổ chức, từ đó thống nhất các nhiệm vụ để chung tay cùng MTTQ Việt Nam tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với các nội dung thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Hầu A Lềnh cho rằng, năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do đó, các tổ chức trong Cụm sẽ cùng với MTTQ Việt Nam có những hoạt động thiết thực để báo công với Bác và đặt ra mục tiêu để tiếp tục thực hiện Di chúc của Người.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, mỗi thành viên cần tích cực đóng góp ý kiến cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, tổng kết 5 năm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và có những ý kiến xác thực, toàn diện vào xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thông tin, năm 2019 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội, chính vì vậy Cụm thi đua các tổ chức xã hội cần tiếp tục có những hoạt động thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội. Đồng thời các tổ chức trong cụm tiếp tục phối hợp, gắn kết chặt chẽ trong vận động đoàn viên, hội viên triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động; tích cực phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, từ đó phản ánh kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh…/.

Bùi Huyền