Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận và quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc (bao gồm cả cấp ủy trực thuộc đảng bộ cơ sở); cán bộ các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy (Tuyên giáo, Tổ chức, Ủy ban kiểm tra), Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan).

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: P.C

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trình bày nội dung về công tác dân vận; công tác dân vận trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan Trung ương.

Theo đồng chí Bùi Minh Quang, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò, vị trí và khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận, thể hiện xuyên suốt và thống nhất từ cương lĩnh chính trị, văn kiện đại hội, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, quy chế, quy định… cùng sự vận dụng phù hợp theo từng thời kỳ.

Năm 2018 với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, công tác dân vận tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Khối cơ quan Trung ương, trong đó có BHXH Việt Nam, cần tập trung nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng tham gia công tác dân vận (các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động…), trong đó đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể. Đồng thời, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân. Sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hoá, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

“Cách làm dân vận khéo là trong vận động, thuyết phục cần hạn chế dùng chữ “cấm”, mà chỉ là "nên" hoặc "không nên"; tìm ra được các mô hình hay, phù hợp trong công tác dân vận, từ đó lan rộng ở đơn vị, cộng đồng”- đồng chí Bùi Minh Quang chia sẻ. 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt về Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong đó, tập trung vào những điểm mới so với Quy định số 181-QĐ/TW, như: Khi xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm còn căn cứ vào hậu quả hành vi sai phạm mà đảng viên gây ra; mở rộng phạm vi trách nhiệm trong trường hợp xử lý kỷ luật oan sai; không luân chuyển đảng viên đang bị xem xét thi hành kỷ luật; quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật; bãi bỏ trường hợp chủ động chấm dứt hành vi vi phạm là tình tiết giảm nhẹ khi xử lý kỷ luật; sửa đổi các quy định về tăng nặng trách nhiệm xử lý kỷ luật; giải thích rõ thế nào là trường hợp biết rõ về quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà vẫn thực hiện được xem là cố ý vi phạm…

Trường hợp đảng viên vi phạm những nội dung chưa có trong Quy định này thì căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng Quy định này để xử lý kỷ luật cho phù hợp; đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong Quy định này.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam nhấn mạnh, công tác dân vận rất cần thiết đối với ngành BHXH. Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, nâng cao nhận thức lý luận nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân vận các cấp để hệ thống dân vận thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành./.

Thủy Hà