Các đồng chí nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận và Kiểm tra của Đảng. (Ảnh: HH)

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2017, nhu cầu sử dụng và giá một số loại khoáng sản tăng cao hơn 2016; một số dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn đi vào sản xuất đạt hiệu quả tốt; năng lực sản xuất, công tác quản lý, điều hành ngày càng được hoàn thiện, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.

Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo được sự đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. HĐTV và Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp theo diễn biến thị trường để chỉ đạo, điều hành sản xuất tiêu thụ, tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, tinh giản lao động, quyết liệt chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn môi trường… Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh cũng như nộp ngân sách được đảm bảo, bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 109,2 ngàn tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch. Lợi nhuận dự kiến đạt trên 2.500 tỷ đồng; nộp ngân sách 13,9 ngàn tỷ đồng. Năng suất lao động tính theo giá trị tăng 8,6% so với năm 2016; năng suất lao động trong sản xuất than tính theo sản lượng tăng 6% so với năm 2016, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đề ra. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đều có hiệu quả lớn, đặc biệt, dự án alumin Lâm Đồng đã cắt lỗ trước 1 năm so vơi kế hoạch và bắt đầu có lãi.

Hệ thống chính trị trong Tập đoàn tiếp tục được ổn định, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh và các cấp ủy Đảng tiếp tục được nâng lên. Năm 2017, Đảng bộ đã mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 3 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, lớp bồi dưỡng cho các đối tượng trong diện quy hoạch. Đảng bộ kết nạp 280 đảng viên mới, nâng tổng số lên 5.030 đảng viên sinh hoạt trong 4 đảng bộ bộ phận và 230 chi bộ.

Trao bằng khen cho các đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. (Ảnh: HH)

Theo đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập, năm 2018 Tập đoàn sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu: “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 08, với 06 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, thực hiện thắng lợi “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”. Tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, sẵn sàng đáp ứng tối đa khi nhu cầu thị trường tăng lên. Đầu tư hợp lý để phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghiệp dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2006/QĐ-TTg, ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, với trọng tâm là đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tinh giản lao động, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Tích cực cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Phấn đấu các chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2017. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, thực hiện kỷ luật điều hành.

Tại Hội nghị, 3 đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận; 2 đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng; 7 đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 16 chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh được tuyên dương, khen thưởng./.

HH