Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh:TH)

Trong năm 2017, BCĐ thành phố, các ban Đảng Thành uỷ, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Trong năm 2017, 8 quận, huyện đã thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp, nâng tổng số Đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc quận, huyện, thị uỷ lên 23, với 803 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 7.089 đảng viên.

Về kết quả thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong năm qua, toàn Thành phố thành lập mới 161/146 tổ chức đảng, đạt 110,2% kế hoạch; kết nạp 775 đảng viên mới. Cũng trong năm 2017 đã mở 15 lớp bồi dưỡng cho 1.424 đối tượng kết nạp Đảng; 8 lớp bồi dưỡng cho 324 đảng viên mới; 5 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 744 cấp uỷ; 19 lớp nghiệm vụ công tác đoàn thể cho 2.143 đoàn viên, đảng viên. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ, toàn thành phố hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, toàn Thành phố cũng thành lập mới 490/400 công đoàn cơ sở, đạt 122,5% kế hoạch, kết nạp 42.306 đoàn viên mới; thành lập mới 205/200 tổ chức đoàn, hội thanh niên, đạt 102,5% kế hoạch, kết nạp 6.887 đoàn viên, hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng thành lập mới được 7 hội và 2 chi hội, kết nạp mới 291 hội viên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU cũng còn những tồn tại, hạn chế. Đó là một số cấp uỷ chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09, ít quan tâm đến việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể sau khi thành lập; mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là trong các công ty hiện nay chưa phù hợp với mô hình quản trị doanh nghiệp. Năng lực lãnh đạo của các đảng uỷ khối doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Điều đáng nói nữa là một số đảng viên làm việc trong doanh nghiệp không công khai mình là đảng viên…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018. Trong đó, cấp ủy, Ban Chỉ đạo từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Thành ủy, kiên trì thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở, kịp thời có biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc để các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động hiệu quả; tích cực gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, tạo môi trường, cơ chế từ UBND các quận, huyện, thị và các cấp phát triển…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị cùng với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được hội nghị thảo luận đề ra, các quận, huyện, thị ủy cần gắn việc triển khai các nội dung của Nghị quyết 09 với tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, thường xuyên đối thoại, gặp gỡ, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. Ban Chỉ đạo Thành phố và các quận, huyện, thị xã quan tâm, coi trọng hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, giúp cho các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhất là trong thay đổi phương thức hoạt động, xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp với ban quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp.

Đặc biệt, bên cạnh việc đảm bảo về chỉ tiêu số lượng, cần hết sức quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Các quận, huyện, thị xã cần đảm bảo về cán bộ, cơ cấu và sắp xếp hợp lý cho Đảng uỷ khối doanh nghiệp trên cơ sở không tăng thêm biên chế…/. 

Thu Hà