• Xây dựng Đảng  

Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên TW Đảng
18/08/2018
(ĐCSVN) – Sáng 18/8, sau 5 ngày học tập nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Lớp thứ nhất Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
Kiên Giang: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh
22:10 17/08/2018
(ĐCSVN) - Ngày 17/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.
Hòa Bình: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư
11:10 17/08/2018
(ĐCSVN) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 890-QĐ/TU về triển khai Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh”.
Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm
21:20 16/08/2018
(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả."
Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
16:33 16/08/2018
(ĐCSVN) - "Tham nhũng đã từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội", đó là đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới
22:32 15/08/2018
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị cần quán triệt rõ, xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, nhưng cũng cần hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện.
Mù Cang Chải (Yên Bái): Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên
10:14 15/08/2018
(ĐCSVN) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được gần 400 đảng viên mới. Cơ bản đảng viên sau khi được kết nạp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác.
Gặp mặt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
17:41 14/08/2018
(ĐCSVN)- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Ghi tạc công sức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các thế hệ làm công tác Mặt trận nguyện tiếp tục ra sức rèn luyện, học tập đạo đức cách mạng "Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư" của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao cho.
​Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lớp bồi dưỡng đối với Ủy viên Trung ương Đảng
17:39 14/08/2018
(ĐCSVN) - Ngày 14/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (lớp thứ I, năm 2018). Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
11:49 14/08/2018
(ĐCSVN) - “Học tập là một vấn đề quan trọng trong đời sống thường ngày và trong công tác, nhất là trong công tác cách mạng. Nếu không học thì sẽ lạc hậu, mà lạc hậu sẽ dẫn đến thoái bộ. Bởi thực tiễn luôn vận động, lý luận không ngừng phát triển, đời người là hữu hạn, sự hiểu biết là không cùng!”.