• Xây dựng Đảng  

Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ
16/08/2019
(ĐCSVN) – Ban Bí thư chỉ rõ: Mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, "lợi ích nhóm", "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau"… Ban Bí thư yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác cán bộ.
Kon Tum cần quan tâm công tác cán bộ, lựa chọn cán bộ
22:26 07/08/2019
(ĐCSVN)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum về kết quả sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh chiều 7/8.
Quảng Ngãi giảm nhiều đầu mối sau tinh gọn bộ máy
15:38 07/08/2019
(ĐCSVN) - Trong 4 năm, từ năm 2015 đến 2018, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện cắt giảm được 1.424 biên chế, trong đó có 116 biên chế hành chính và1.308 biên chế sự nghiệp.
Bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn: Trách nhiệm người đứng đầu?
15:37 07/08/2019
(ĐCSVN) - Vừa qua Thanh tra Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra về công tác cán bộ giai đoạn từ 2016 đến nay, cho thấy có cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…ở một số bộ, ban, ngành và địa phương thiếu điều kiện, tiêu chuẩn. Điều này đặt ra việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra thiếu sót, sai phạm.
Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII
18:02 06/08/2019
(ĐCSVN) - Đảng ủy Văn phòng Bộ và Đảng ủy Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ, Đảng bộ Thanh tra Bộ, cấp ủy chi bộ các Vụ thuộc Đảng bộ Bộ GTVT.
Thành lập 11 chi bộ tại Đảng bộ Bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
17:59 06/08/2019
(ĐCSVN) – Theo quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, giải thể 07 chi bộ để thành lập 11 chi bộ mới trực thuộc Đảng bộ bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII 🎥
15:43 06/08/2019
(ĐCSVN) – Các đồng chí tham gia lớp học sẽ được cập nhật những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược...
Nhân sự Đại hội Đảng: Kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền
23:07 05/08/2019
(ĐCSVN) - Toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới bảo đảm công khai, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định, thật sự tiêu biểu và kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền.
Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức ngành Tòa án
21:53 05/08/2019
(ĐCSVN) – Theo Đề án được trình tại Hội thảo, sau khi sắp xếp lại, tổ chức bộ máy của Tòa án Nhân dân tối cao có 13 đơn vị cấp vụ. Giảm 01 đơn vị cấp vụ và giảm 16/45 đơn vị cấp phòng.
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện văn hóa công vụ
21:39 05/08/2019
(ĐCSVN) – UBND thành phố Hà Nội yêu cầu việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.