Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trao Quyết định bổ nhiệm ông Mai Phan Dũng, Quyền Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, giữ chức Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Mai Phan Dũng, Quyền Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, giữ chức Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO; Bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Sơn, Quyền Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, giữ chức Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao; Điều động ông Nguyễn Hải Lưu, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, giữ chức Phó Vụ trưởng, công tác tại Nhóm Adhoc của Bộ Ngoại giao phục vụ việc Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và điều động, khẳng định, đây là sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng Bộ và Lãnh đạo Bộ đối với phẩm chất, năng lực của các cán bộ, cũng như đánh dấu giai đoạn phát triển mới của các cán bộ được bổ nhiệm, điều động công tác.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, tình hình thế giới hiện nay có nhiều biến đổi, vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao, khối lượng công việc của Bộ Ngoại giao ngày càng lớn, vì vậy, các cán bộ vừa nhận quyết định cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, nỗ lực hết sức mình cùng lãnh đạo các đơn vị, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, tiếp tục đóng góp vào nhiệm vụ chung.

Thay mặt các cán bộ vừa nhận quyết định, ông Mai Phan Dũng bày tỏ vinh dự khi được tập thể Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tin tưởng phân công nhiệm vụ mới. Ông Mai Phan Dũng khẳng định, ông và các cán bộ được điều động và phân công công tác sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Lãnh đạo Bộ.

Mạnh Hùng