Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Minh Châu

Triển khai Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, các cấp bộ Đoàn đã tiến hành thực hiện các nội dung, giải pháp đã xác định trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi luôn được quan tâm, có nhiều đổi mới trong phương thức triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Một số đơn vị quan tâm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, có mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Bên cạnh thực hiện Chỉ thị số 42, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, sáng tạo trong việc thực hiện, cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, với các đối tượng thanh thiếu nhi. Trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 được chú trọng, đẩy mạnh, đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đáng chú ý, việc nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát huy hiệu quả; tinh thần tự học tập, rèn luyện trong thanh thiếu nhi theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục, định hướng thanh thiếu nhi.

Cùng với đó, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đầy đủ hơn; làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi. Từ đó, các mặt công tác của Đoàn có chuyển biến tích cực: công tác giáo dục thanh thiếu nhi được đẩy mạnh; nhiều phong trào có bước phát triển; tổ chức cơ sở Đoàn được củng cố, mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên được nâng cao. Trong thực tiễn xuất hiện nhiếu tấm gương thanh thiếu nhi tiên tiến, những cách làm hay học tập và làm theo lời Bác ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Minh Châu

Ghi nhận các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động để có được những kết quả bước đầu đáng biểu dương trong thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với đối tượng là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá những kết quả ấy có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước, các cấp bộ đoàn đã biết tận dụng công nghệ thông tin để nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với giới trẻ. Đặc biệt Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành đợt phổ biến kiến thức, được người trẻ đón nhận, duy trì và phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục để hai chỉ thị thực sự đi vào đời sống của thanh thiếu nhi đồng thời lưu ý, cần kết hợp giáo dục lý luận với phong trào thực tiễn, coi đây là điểm nhấn trong giáo dục lý tưởng cách mạng của thanh niên. Bên cạnh đó, vai trò chủ động tham mưu của tổ chức Đoàn phải được đặt lên hàng đầu, Đoàn cần tận dụng tốt công nghệ thông tin và mạng xã hội như một kênh tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân văn, để người trẻ biết chia sẻ những thông tin hay, có thái độ, chỉnh sửa những thông tin không đúng, xây dựng niềm tin và hoài bão cho thanh niên trong thời đại mới.

Minh Châu