Đó là nội dung trong một văn bản gửi Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận huyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng do Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ ký, được Văn phòng UBND TP này cho biết sáng 3/7.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, các cơ quan hành chính phải tiến hành rà soát số lượng cấp phó tại các đơn vị thuộc và trực thuộc (chi cục, ban, phòng), thực hiện điều chuyển những nơi dôi dư, đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định. Đối với các đơn vị không có quy định cụ thể về số lượng cấp phó thì thực hiện không quá 2 cấp phó mỗi đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện rà soát phân loại, xác định số lượng cấp phó của từng đơn vị sự nghiệp (trừ ngành giáo dục và đào tạo); tham mưu Chủ tịch UBND thành phố quyết định cụ thể số lượng cấp phó của từng đơn vị để làm căn cứ thực hiện (nhiều nhất cũng không quá 3 cấp phó).

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận huyện điều chuyển, xử lý đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có số lượng cấp phó vượt quy định; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 31/12/2017.

Trước đó, vào ngày 27/4, khi trả lời các vấn đề được Đoàn Giám sát Quốc hội về việc với TP.Đà Nẵng xoay quanh nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng đã giải trình về việc nhiều Sở của thành phố có tình trạng thừa cấp phó so với quy định. Nhiều nhất là Sở Y tế TP có đến 5 phó Giám đốc; Sở Nội vụ TP Đà Nẵng có 4 phó Giám đốc; ...

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng đã giải trình với Đoàn giám sát Quốc hội

 

Biện giải cho lý do có nhiều cấp phó như vậy, ông Giám đốc Sở Nội Vụ TP.Đà Nẵng cho rằng, nguyên do là trong quá trình bổ nhiệm trước đây cũng như do tính chất sắp xếp nên một số đã có sự bổ nhiệm nhiều cấp phó như vậy. Hơn nữa, một số quy định chồng chéo do đa ngành, đa lĩnh vực, điển hình như trong một số quy định của các Nghị định, Thông tư có liên quan có quy định phó Giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng ban thi đua... nên dẫn đến sự chồng chéo trong công tác quản lý, sắp xếp nhân sự.

Về lộ trình xử lý việc này, theo Giám đốc Sở Nội Vụ TP.Đà Nẵng, TP sẽ tiến hành trong năm 2017-2018. Trong đó, với Sở Y tế, trong 5 phó Giám đốc thì có 2 người chuẩn bị nghỉ hưu nên sắp xếp lại còn 3 người. Sở Nội vụ có 4 phó Giám đốc, đến năm 2018 sẽ có 1 người nghỉ hưu nên còn 3. Ngoài ra, một số Sở thừa phó Giám đốc khác như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội... cũng sẽ giảm để còn đảm bảo 3 phó Giám đốc như quy định.

 

Đình Tăng