Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Theo báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2018 của UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, chiều 12/4, cho biết: Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối kiểm tra 63 tổ chức đảng và 31 đảng viên; giám sát chuyên đề 46 tổ chức đảng và 83 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 40 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát chuyên đề 12 tổ chức đảng và 45 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 1 tổ chức đảng; kiểm tra thu - chi đảng phí đối với 35 tổ chức đảng và 237 đảng viên.

Về việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư: Năm 2017, UBKT các cấp tiếp nhận 63 lượt đơn tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Nội dung tố cáo chủ yếu về vi phạm những điều đảng viên không được làm, tham nhũng, cố ý làm trái… Điểm đáng lưu ý là tỷ lệ đơn tố cáo có danh rất nhỏ, chiếm khoảng 10%, còn lại là đơn không danh, không ký tên hoặc mạo danh. Qúy I/2018, UBKT Đảng ủy Khối nhận 6 lượt đơn, thư (gồm 3 có danh, có địa chỉ, 3 không danh). Tuy nhiên, việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư của một số UBKT còn lúng túng; chưa phân loại rõ từng loại đơn, thư; chưa phân theo nội dung đơn, thư; chưa phân loại về thẩm quyền, thời hiệu giải quyết,… Một số đơn liên quan đến đảng viên lại chuyển đến cơ quan chuyên môn giải quyết; chưa xem xét nội dung để chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chuyên đề “Việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư”, đồng thời, phân tích làm rõ hơn các hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương các kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đơn thư và thi hành kỷ luật của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng ủy Khối đã đạt được trong qúy I. Đồng chí yêu cầu, ngay trong qúy II/2018, UBKT các cấp cần tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chuyên môn nói chung, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư; triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Minh, -Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp trong quý II/2018 cần tập trung nắm bắt, trao đổi thông tin, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở; tăng cường nắm bắt tình hình các đơn vị để phát hiện, xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10 (1948 – 2018)./.

HH