Duy trì những buổi chào cờ đầu tuần, đầu tháng

Cứ vào sáng thứ hai hằng tuần, cán bộ chủ chốt các cấp của huyện Đam Rông (Lâm Đồng) lại đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc báo cáo công khai việc đăng ký, kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những việc làm của mỗi người đều được cán bộ, đảng viên trong đơn vị ghi nhận, phản biện, góp ý thẳng thắn.

Cũng thành thông lệ, vào sáng thứ 2 đầu tháng, Đảng ủy xã Phú Hội, huyện Đức Trọng lại triển khai chào cờ tại tất cả các thôn, tổ dân phố... Đây là một trong các hoạt động thực hiện đổi mới phương pháp sinh hoạt thường xuyên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ được đảng viên, nhân dân hưởng ứng.

Một buổi chào cờ ở huyện Đam Rông - Ảnh: Hồng Vĩnh

Từ hai cách làm này, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị học tập kinh nghiệm, từ đó tổ chức nhân rộng ra các địa phương. Đến nay, 08/12 huyện, thành ủy đã triển khai mô hình chào cờ tại các thôn, tổ dân phố. Các địa phương còn lại chưa triển khai được việc tổ chức chào cờ tại các thôn, tổ dân phố, chỉ tổ chức chào cờ đến cấp xã, phường, thị trấn kết hợp mời đại diện các thôn, tổ dân phố tham dự vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng.

Qua kiểm tra cho thấy, việc tổ chức chào cờ đầu tháng không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như lịch sinh hoạt thường ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngược lại còn góp phần giúp địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động như: xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Những nội dung được phổ biến, trao đổi trực tiếp tại các buổi chào cờ; đặc biệt là việc tổ chức chào cờ tại các thôn, tổ dân phố đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân, với bản thân, gia đình và xã hội; giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của mỗi người.

Cụ thể hoá Chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị

Bên cạnh hoạt động chào cờ vào những ngày thứ 2 đầu tuần, đầu tháng, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của các địa phương, cơ quan, đơn vị như: “Ngày thứ 7 vì dân” của khối chính quyền huyện Di Linh; “Nêu tên bảng vàng” của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng; “Treo ảnh Bác tại gia đình hội viên” của Hội Người Cao tuổi huyện Đạ Tẻh và Đảng ủy xã Tân Thượng, huyện Di Linh; “Tổ dân phố 7 không”  (không có hộ thiếu thuế; không có người vi phạm pháp luật; không có người mắc tệ nạn xã hội; không có hộ lấn chiếm lòng lề đường; không có trẻ em bỏ học; không có người sinh con thứ 3; không có điểm gây ô nhiễm môi trường)…

Các địa phương, cơ quan, đơn vị còn chú trọng xây dựng, thực hiện mô hình: “cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa”, xây dựng các tiêu chí văn hoá ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chống sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tiến hành rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng các tiêu chí phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị, đúc kết thành khẩu hiệu, những tiêu chí ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ thực hiện như: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, “Kỷ luật tốt, làm việc tốt, tự giác tốt, đánh giá tốt”…

Cán bộ UBND xã Đạ Rsal (huyện Đam Rông) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính
 Ảnh: Minh Châu

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), toàn tỉnh đã xuất hiện 2.368 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát hiện, biểu dương và nhân rộng, trong đó có 922 mô hình tập thể và 1.446 cá nhân.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể cụ thể hoá Chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tập trung vận động, huy động mọi nguồn lực vào thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

Đến cuối nhiệm kỳ (2010 – 2015), hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập, đời sống nhân dân được nâng lên so với trước… trên 85% vụ việc nổi cộm, bức xúc tại cơ sở đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Kết quả này thể hiện rõ quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị tỉnh Lâm Đồng trong việc tháo gỡ, giải quyết tốt các vấn đề mà xã hội, nhân dân đang quan tâm; từ đó, tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là một trong những giải pháp để làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh./.

Minh Châu