Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của MTTQ tỉnh Hà Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phát huy chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị trong nhiệm kỳ mới Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trong nhân dân.  Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phát huy các nguồn lực, chung sức, chung lòng, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển bền vững.

Theo ông Ly Mý Lử, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ XIII, 5 năm qua  MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã vượt qua khó khăn, thách thức và dành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đều hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 6,76% năm 2018.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao tặng bức tranh chúc mừng Đại hội.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, 100% thôn, tổ dân phối có đảng viên và Chi bộ. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 53%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt trên 45%; toàn tỉnh có 33 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% (năm 2015) xuống còn 31,7% (năm 2018). Đặc biệt, Hà Giang đã vận động được trên 27,5 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo”. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng và phát triển. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2019-2024. Với tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Hợp tác-Phát triển bền vững” Đại hội đã kêu gọi đồng bào các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Giang đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực và sức mạnh chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả hiệu lực của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng; Nghị quyết đại hội MTTQ các cấp, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển bền vững.

Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Đại hội đã hiệp thương cử 74 đại biểu vào Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 6 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IV. Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ Nhất của MTTQ khóa mới và thông qua Nghị quyết Đại hội. Ông Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Xín Mần giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014-2019./.

Tin, ảnh: Minh Tâm