Quang cảnh Hội nghị

Chiều 14-5, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 300 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ cao cấp 4 cơ quan Quân khu.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 dự và trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7. 

Tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản đã thông báo một số nội dung chính và kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và một số vấn đề quan trọng khác….

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách mà Hội nghị Trung ương 7 thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị là những nội dung hết sức quan trọng, liên quan và tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và một số nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị trong những năm qua.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu thông báo nhanh
kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Ngay sau khi thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy Quân khu 3 yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong LLVT Quân khu cần tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc, nắm vững nội dung và giải pháp cơ bản; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn ở đơn vị; tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7; tăng cường xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh