Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Đinh Lý)

Nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2019), ngày 7/11, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đồng chí đảng viên của Đảng ủy Khối.

Cụ thể, có 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, các đồng chí được ôn lại  ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga, cũng như sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, những bài học kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười Nga của Đảng, Bác Hồ vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Nga nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh; lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân; mỗi đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm; kiên trì khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng đảng bộ, chi bộ. Có như vậy mới củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lênin, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó cũng chính là mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ, Nhân dân ta đã lựa chọn và nhiều thế hệ đảng viên đã phấn đấu trọn đời./.

Chi Mai