Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng các cán bộ Đoàn 35 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Năm 2017, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong phương thức hoạt động, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã triển khai các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh niên của Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng bộ trên các lĩnh vực; khẳng định được vai trò, vị trí của Đoàn khối với nhiều phong trào, hoạt động hiệu quả, đóng góp vào thành công chung của phong trào thanh niên cả nước; đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đã được triển khai sâu rộng, có những nét mới, sáng tạo; phong trào "Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được triển khai thiết thực, phù hợp với đặc thù của thanh niên trong Khối đã khơi dậy và phát huy vai trò sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, động viên thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cụ thể, năm 2017, tuổi trẻ trong Khối tổ chức triển khai, thực hiện 1.995 công trình thanh niên các cấp với giá trị thực hiện hàng trăm tỷ đồng; đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” với việc thực hiện hơn 2.800 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng; trong đó có 8 đề tài, công trình, sáng kiến được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn
cho Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

Cùng với việc thực hiện các công trình phần viên thanh niên, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội với tổng số tiền 58 tỷ đồng; hiến được trên 13.500 đơn vị máu.

Cũng trong năm 2017, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung cũng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp; tập trung củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn. Trong đó, toàn Khối đã giới thiệu cho Đảng 3.200 đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng, trong đó có hơn 2.300 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Từ thực tiễn hoạt động công tác Đoàn đã xuất hiện những tấm gương sáng trong học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước…

Với những đóng góp tích cực trong năm 2017, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biểu dương, ghi nhận và tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú trao cờ thi đua xuất sắc
của Đoàn Khối cho các cơ sở Đoàn trực thuộc

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2018, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phấn đấu thực hiện 1.200 công trình thanh niên các cấp, 1.000 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, 20.000 lượt thanh niên công nhân được hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 30 tỷ đồng; giới thiệu 2.800 Đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu kết nạp 2.000 đoàn viên ưu tú vào Đảng; hiến 10.000 đơn vị máu.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tuổi trẻ Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương trong năm 2017, đồng thời đề nghị năm 2018 và những năm tiếp theo, Đoàn Khối cần đổi mới các phong trào, hoạt động nhằm bắt nhịp với sự thay đổi chung của thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0; tập trung thực hiện công tác phát triển Đảng viên mới, nỗ lực giải quyết, tập trung nghiên cứu để có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển Đảng; quan tâm tới đội ngũ cán bộ trẻ; thực hiện các hoạt động, phong trào theo hướng thực chất, không được xa rời thực tế; mở rộng việc học tập, giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên các đơn vị trong Khối, đóng góp cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước.

Tại Hội nghị, 72 tập thể, cá nhân được Trung ương Đoàn, Đảng ủy Khối và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017./.

Tin, ảnh: Phạm Cường