Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ngày 18/7 đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang cùng 272 đại biểu ưu tú, đại diện của các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang trong tỉnh tham dự Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng cho biết, nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh Bắc Giang đã luôn phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ nhau thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 152 ha đất để làm 550 km đường giao thông và các công trình phúc lợi; tham gia dồn điền, đổi thửa 15.567 ha, xây dựng 165 cánh đồng mẫu; xây dựng và phát triển 9.885 mô hình tự quản, 170 mô hình liên kết tổ an ninh tự quản về bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn giao thông.... Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội các cấp đã vận động được hơn 168 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa gần 2 ngàn nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo; Mặt trận cùng các tổ chức thành viên phân công giúp đỡ thường xuyên 127 hộ gia đình đặc biệt khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền từng bước đi vào nền nếp và chất lượng hơn. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cũng đã phát hiện, kiến nghị xử lý 740 vụ việc sai phạm, góp phần thu hồi trên 1,6 tỷ đồng, 8.487 m2 đất. Phối hợp tổ chức gần 2.000 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 89 xã về đích nông thôn mới, đạt tỷ lệ 43,6%, huyện Việt Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, bình quân tiêu chí nông thôn mới của các xã trong tỉnh cao hơn bình quân chung toàn quốc.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.


Khẳng định tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” là chủ đề xuyên suốt của nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu tham dự Đại hội cùng quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới theo phương châm hướng mạnh về cơ sở thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; động viên nhân dân giúp nhau vượt qua khó khăn thách thức, góp phần củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Bắc Giang giàu đẹp, văn minh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải, với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho nhân dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai hiệu quả 5 chương trình hành động đã đề ra, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang cần thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc.

Theo đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, nội dung tuyên truyền phải đến với người dân, phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mọi nông thôn, đô thị đều sáng, xanh, sạch đẹp; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

“Mặt trận các cấp phải kịp thời nắm bắt và tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Là một trong những địa phương có lợi thế vị trí địa lý nằm trong vùng gần Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bắc Giang cần quan tâm hơn đến một số vấn đề cụ thể như: mức sống của nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn thấp, số hộ nghèo còn cao; lao động, việc làm, chuyển dịch từ nông thôn ra thành thị, khu công nghiệp, tạo ra áp lực lớn về phát triển hạ tầng, quản lý xã hội; quan tâm, chú trọng phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo. Bên cạnh đó cần tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; tích cực vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí….

Trân trọng nhắc lại lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: "Có cán bộ tốt mới có phong trào tốt", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. “Cán bộ Mặt trận cần triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn và công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ
“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.


Nhấn mạnh Bắc Giang là tỉnh 100% Chủ tịch Mặt trận cấp huyện đồng thời là Trưởng Ban Dân vận, vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đội ngũ cán bộ cần quan tâm phối hợp công tác sao cho công tác Dân vận, Mặt trận cùng đạt hiệu quả, thường xuyên giao ban, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa đến xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam và các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động đạt được kết quả, hiệu quả cao hơn nữa.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã hiệp thương cử 75 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang gồm 8 vị, đồng chí Trần Công Thắng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Tin, ảnh: Hương Diệp