Đồng chí Lê Tiến Châu (bìa phải) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Ảnh: Quang Minh Nhật/Báo Thanh niên

Ngày 17/4, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường), để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đã bỏ phiếu bầu đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Trước đó, ngày 16/3, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Lê Tiến Châu, sinh năm 1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Lê Tiến Châu là Tiến sĩ Luật, trước khi được điều động về Hậu Giang, đồng chí Lê Tiến Châu từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hậu Giang cũng đã thông qua tờ trình và nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lữ Văn Hùng, đã được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ thay đồng chí Trần Công Chánh.

HĐND tỉnh Hậu Giang đã thống nhất thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh theo đơn xin từ nhiệm của đồng chí Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (Trung ương đã quyết định cho đồng chí Trần Công Chánh nghỉ hưu vào ngày 1/1/2018, theo đơn xin nghỉ hưu trước tuổi)./.

PC