Đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An tặng hoa chúc mừng
đồng chí Nguyễn Văn Út - Ảnh: An Kỳ/Báo Long An

Ngày 23/5, HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường), tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Long An đã thống nhất bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng thời, HĐND tỉnh Long An đã bầu bổ sung đồng chí Võ Thành Trí, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An làm Ủy viên UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Long An đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Minh Lâm; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Được; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Mai Văn Nhiều, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (do chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới)…/.

Phạm Cường