Đứng trước nhiều vấn đề có tác động lớn đến công tác tư tưởng và công tác Tuyên giáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn nắm vững tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên cựu chiến binh, tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội và các cấp Hội giữ vững tình hình tư tưởng của Đảng trong toàn Hội; các cấp Hội triển khai sớm kế hoạch năm 2019 về công tác Tuyên giáo, công tác giáo dục, chính trị, công tác tuyên truyền - thi đua; tăng cường việc nắm bắt tình hình, nhất là ở những địa bàn tôn giáo trọng yếu, những đối tượng phức tạp; phát hiện sớm âm mưu thủ đoạn chống phá của các phần tử phản động…


Hội viên cựu chiến binh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác, phát triển kinh tế của gia đình
Ảnh minh họa: Báo Nhân dân

Cùng với đó, Hội cựu chiến binh đã chủ động hướng dẫn các tỉnh, thành hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biên tập Đề cương tuyên truyền 30 năm Hội cựu chiến binh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Hội cựu chiến binh Việt Nam đã làm tốt việc phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức đêm giao lưu “Tri ân đồng đội” nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam, quyên góp được 332,5 tỷ đồng đề giúp đỡ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện…

Có thể nói, trong 6 tháng qua, sự tăng trưởng kinh tế, ổn định về xã hội và những thắng lợi về đối ngoại của Đảng, Nhà nước đã tác động tốt đến dư luận xã hội và tư tưởng nhân dân, trong đó có hội viên hội Cựu chiến binh. Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phấn khởi tin tưởng vào Đảng, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Qua đó cho thấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng đã thu được những kết quả bước đầu; lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm tăng trưởng cao, mở ra nhiều triển vọng tốt cho cả năm, tạo không khí phấn khởi trong cựu chiến binh và nhân dân.

Bên cạnh đó, theo đánh giá từ Hội Cựu chiến binh, hiện cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh nhận thấy, công tác phòng chống tham nhũng tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn chưa thực sự được như mong muốn;… Riêng với hội viên Hội cựu chiến binh, bên cạnh việc đồng tình với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhưng qua quá trình thực hiện có thực trạng là mỗi nơi làm có khác, khó làm, chưa thực sự hiệu quả…

Từ những kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh; chú trọng những vấn đề thời sự chính trị nhạy cảm và địa bàn tôn giáo phức tạp, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm tham mưu cho lãnh đạo các cấp Hội đề ra các giải pháp giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Hội; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với trường chính trị các địa phương hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội cựu chiến binh cấp cơ sở; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10, khóa XII và tuyên truyền, giáo dục các chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; Hội nhập quốc tế; Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo… 

PV