Sáng 29/8, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, vinh danh điển hình tiên tiến và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong Đảng; đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo những chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phát huy tốt vai trò gương mẫu, tiên phong của lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các vấn đề nổi cộm, bức xúc được tập trung lãnh đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng; mỗi địa phương, đơn vị lại có những cách làm sáng tạo, thiết thực. Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí được đẩy mạnh và có sức lan tỏa rộng rãi. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã chọn lựa, vinh danh 904 gương điển hình tiên tiến, gồm 273 tập thể, 631 cá nhân. Tiêu biểu như Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, Trưởng phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã được lựa chọn vinh danh trong hội nghị toàn quốc; một số tập thể như chi bộ thôn Tiền Phong (xã Hương Trà), chi bộ thôn Sơn Bình (xã Thượng Lộc), đảng bộ xã Xuân Phổ (Nghi Xuân)…

Việc thực hiện Chỉ thị 05 được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được tăng cường; công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia giám sát, phản biện xã hội; dân chủ cơ sở tiếp tục được mở rộng, phát huy. Hoạt động của các cấp chính quyền có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân và của hệ thống chính trị là cơ sở, nền tảng để Hà Tĩnh bứt phá vươn lên phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi vẻ vang đưa tỉnh phát triển theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trong những năm gần đây, Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt, thu ngân sách đạt gần 13 ngàn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 12,78% xếp thứ 5 cả nước và thứ 2 các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hà Tĩnh là địa phương đứng tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với 17 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt, Khu Kinh tế Vũng Áng là một trong năm khu kinh tế trọng điểm của cả nước, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp quan trọng thu ngân sách của tỉnh. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả nổi bật, trở thành phong trào sâu rộng của toàn dân. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường. Công tác đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ làm nguồn kế cận đội ngũ cán bộ các cấp được quan tâm chăm lo. Và, lời ước nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên” đang từng bước trở thành hiện thực hơn trên tất cả các lĩnh vực, trên các địa bàn.

11 tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trình bày tại hội nghị đã góp phần làm rõ hơn những kết quả đã đạt được cũng như trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay từ cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các Nghị quyết của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Di chúc và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc thiêng liêng; những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, nhất là những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước và của Đảng bộ, quân và nhân dân Hà Tĩnh; những kết quả đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Đẩy mạnh làm theo gương Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực; tiếp tục bổ sung, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực sự vì nhân dân, phục vụ nhân dân; xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của dân. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; giải quyết cho kỳ được những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực. Đồng thời, phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân tại Hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, nhất là nguồn cán bộ cấp ủy các cấp ngay trong phương hướng nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kiên quyết loại khỏi bộ máy và không đưa vào cấp ủy các cấp những cán bộ hư hỏng, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trước mắt, tập trung cao độ thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, từng bộ phận phải thực sự nêu gương, gương mẫu trong lời nói và hành động như Bác Hồ đã từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Dịp này, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tuyên dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Nhóm PV tại Hà Tĩnh