Cùng dự có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và 342 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên nông trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Hoàng Trung Hải trao tặng Hội Nông dân bức Trướng với dòng chữ
“Hội Nông dân Thành phố Hà Nội: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm
 vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” - ảnh: Sơn Tùng

Đại hội tập trung vào các nội dung: Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2013-2018; Kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân từ Thành phố đến cơ sở đã đổi mới sáng tạo, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm công tác Hội và phong trào nông dân. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của Thành phố; bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã đề ra. Công tác xây dựng Hội tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng.

Các cấp Hội động viên cán bộ, hội viên, nông dân khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hăng hái lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội được khẳng định và nâng cao; quyền lợi của hội viên được đảm bảo, hội viên ngày càng tin tưởng và gắn bó với tổ chức Hội. Công tác Hội và phong trào nông dân Hà Nội đã góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng cao, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động dần hình thành các vùng sản xuất theo định hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 538 mô hình kinh tế tập thể, các mô hình được phát triển đa ngành, đa nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân. 

Phát huy truyền thống lao động, sáng tạo của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Thủ đô, với những kết quả đã đạt được, thời gian qua Hội Nông dân Thành phố đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các danh hiệu thi đua của Hội Nông dân Việt Nam cũng như khen thưởng của Thành phố.


Đồng chí Thào Xuân Sùng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc 5 năm cho Hội Nông dân Thành phố Hà Nội -
ảnh: HM

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ, hội viên, nông dân Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị được thể hiện trong chủ đề Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018- 2023 tập trung khẳng định vị thế của mình trong xã hội và trong lòng người dân; làm tốt vai trò là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước và Thành phố với nông dân, xây dựng các cấp hội thật sự vững mạnh.

Cùng với việc đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, đội ngũ cán bộ hội cần sâu sát, nhiệt tình, hiểu biết sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân, thực sự là người bạn đồng hành của nông dân. Làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hội Nông dân các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục tích cực thực hiện Chương trình số 02 của Thành uỷ về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”; các cấp Hội đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân nhằm thúc đẩy thi đua lao động sản xuất; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới để mỗi người dân nông thôn thấy được mình là chủ thể, được tham gia bàn bạc dân chủ, quản lý, giám sát thi công các dự án xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp Hội chú trọng vận động nông dân tích cực bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tự giác giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giữ vững sự bình yên cho nông thôn ngay từ cơ sở.

“Hội Nông dân các cấp cần làm tốt chức năng nhiệm vụ, vị trí vai trò của mình trong hệ thống chính trị, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội cũng như đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tổ chức cho nông dân tham gia góp ý vào hệ thống pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới nông nghiệp, nông thôn và nông dân”. Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2023 - ảnh: Sơn Tùng

Khẳng định thời gian tới nhiệm vụ của ngành nông nghiệp đặt ra rất nặng nề, có cả cơ hội lẫn thách thức đan xen, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Hội Nông dân thành phố cần tăng cường hợp tác để học hỏi kinh nghiệm, chủ động nắm bắt và ứng dụng những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo nên chuỗi giá trị và thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Thủ đô.

Nhân dịp này, Đảng bộ Thành phố Hà Nội trao tặng Hội Nông dân bức Trướng với dòng chữ “Hội Nông dân thành phố Hà Nội: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” thể hiện tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với Hội Nông dân Thành phố. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng  Cờ đơn vị thi đua xuất sắc 5 năm 2013-2018.

Đại hội đã tiến hành bầu 43 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hà Nội khóa IX. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Lê Trọng Khuê được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội./.

Hoàng Mẫn