Sáng 15/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Khối Công nghiệp Hà Nội và chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng (COMA) về Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Quyết định cho
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội. (Ảnh:NK).

Báo cáo về quá trình hợp nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Khối Công nghiệp Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định 115-QĐ/TU ngày 25/11/1996 của Thành ủy Hà Nội tiền thân là Đảng bộ Khối Công nghiệp nhẹ và Đảng bộ khối Năng lượng. Qua 23 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội có 121 tổ chức cơ sở đảng với 10.817 đảng viên, trong đó có 90 tổ chức cơ sở đảng là các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc… Đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, sau khi sáp nhập với Đảng bộ Khối Du lịch (tháng 8/2016), Đảng bộ hiện có 129 tổ chức cơ sở đảng, với 10.391 đảng viên.

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện chủ trương cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp trong hai Đảng bộ Khối đã hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước, mô hình quản trị có nhiều thay đổi, hoạt động của các tổ chức đảng trong hai Đảng bộ Khối cũng có nhiều biến động. Trong khi đó, cả hai Đảng bộ Khối có cùng một đối tượng quản lý là doanh nghiệp; số lượng các tổ chức cơ sở đảng của mỗi khối lớn, mô hình không đồng nhất... Chính vì thế, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đã tiến hành khảo sát, xây dựng các phương án, đề án, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến... để tham mưu với Thành ủy xem xét, quyết định.

Trong quá trình đó, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo hai Đảng bộ Khối và các Đảng bộ liên quan thực hiện chuyển giao trong Đảng bộ Thành phố 105 tổ chức cơ sở đảng với 4.154 đảng viên về các quận, huyện, thị ủy; chuyển giao ngoài Đảng bộ Thành phố 3 tổ chức cơ sở đảng với 46 đảng viên; chuyển giao 15 tổ chức cơ sở đảng với 1.625 đảng viên về sinh hoạt tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Như vậy, sau khi chuyển giao, cả hai Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Công nghiệp Hà Nội còn lại 112 tổ chức cơ sở đảng với 15.175 đảng viên.

Trên cơ sở đó, ngày 31/10/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định 7799-QĐ/TU, hợp nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Khối Công nghiệp Hà Nội thành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội có 112 tổ chức cơ sở đảng với 15.175 đảng viên. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng chỉ định 45 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ và chỉ định đồng chí Trịnh Huy Thành giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng từ trực thuộc Thành ủy về trực thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng là Đảng bộ cơ sở, có 10 tổ chức cơ sở đảng với 225 đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp trong hai Đảng bộ Khối đối với sự phát triển của Thủ đô, đặc biệt là trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, vì biển đảo Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, việc hợp nhất hai Đảng bộ Khối gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của hai Đảng bộ Khối xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy và tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở đảng, đồng thời thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Quyết định cho
Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng (Ảnh: NK).

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; Ban Tổ chức Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm, sâu sát với các tổ chức đảng sau sắp xếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy để sớm đi vào hoạt động; cần bám sát 8 chương trình công tác của Thành ủy, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất. Các Đảng bộ cũng khẩn trương chỉ đạo đại hội cấp chi bộ và đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng./.

Nam Khánh