Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Hội nghị lần này sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó các đại biểu sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị lần thứ 16 nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ trong kế hoạch 5 năm 2015-2020 của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào tháng 7 tới.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 16 (khóa X)
sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Quán triệt Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh sẽ làm kỹ công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ để có cơ sở thúc đẩy hoàn thành mục tiêu mà Đảng bộ TP khóa X đề ra và cũng là góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII.

Để việc đánh giá giữa nhiệm kỳ đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII, Thường trực Thành ủy cũng đã có hướng dẫn cụ thể đối với các báo cáo chuyên đề đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 chương trình đột phá; báo cáo tổng hợp đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội; báo cáo giữa nhiệm kỳ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW (năm 2017) của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 (năm 2017) của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh trong quý I/2018.

Nhìn chung, các nội dung của Kết luận và Nghị quyết này đã được Thành phố triển khai rộng khắp với sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, địa phương, các tầng lớp nhân dân. Bước đầu, HĐND Thành phố đã thông qua 4 đề án có liên quan đến cơ chế chính sách đặc thù, tháng 7 tới đây sẽ xem xét 6 đề án tiếp theo và tháng 9 sẽ cho ý kiến về 7 đề án khác.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách của Thành phố trong quý I/2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm cho biết: Trong quý I, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn TP đạt 260.317 tỷ đồng, tăng 7,64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 7,98%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,25% và khu vực nông nghiệp tăng 5,83%. Môi trường đầu tư được cải thiện. Tình hình hoạt động đầu tư đạt kết quả khả quan. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 65,3 ngàn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. TP có 8.021 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 100,3 ngàn tỷ đồng. Tính chung tổng vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và bổ sung là 192,9 ngàn tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, TP đã thu hút 1,28 tỷ đô la Mỹ từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được triển khai hiệu quả. Tình hình quốc phòng- an ninh được đảm bảo.

Tại Hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II; trong đó, tập trung triển khai, hoàn thành các nội dung, đề án theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hình thành các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tại các thị trường truyền thống. Tiếp tục triển khai kế hoạch Đề án xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh 2018. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn…/.

Tin, ảnh:VL