Ngày 6/11, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm; thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 – Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Trung tâm hội nghị tỉnh đến 8 điểm cầu cấp huyện, trong đó có 5 huyện tổ chức trực tuyến đến cấp xã với tổng số gần 4.500 cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai các nội dung gồm: Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn của Tỉnh ủy Lào Cai một số nội dung về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hướng dẫn, quán triệt nội dung, công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; hướng dẫn việc tổ chức xin ý kiến dự thảo văn kiện đại hội; Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 2755 ngày 28/8/2019 của Ban Dân vận Trung ương về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Triển khai Quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu: Sau hội nghị, bí thư các đảng bộ trực thuộc, cấp ủy các cấp tiếp tục nghiên cứu kỹ những nội dung được quán triệt, vận dụng vào thực tiễn chuẩn bị đại hội đảng bộ tại địa phương. Đặc biệt, việc xây dựng báo cáo chính trị, đánh giá kết quả nhiệm kỳ, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới sát, đúng, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; chuẩn bị công tác nhân sự; tuyên truyền, khánh tiết... để đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Hồng Minh