Đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sa Pa cho biết: trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng bộ huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của địa phương gắn với các chương trình trọng tâm của Đảng bộ tỉnh đến đông đảo nhân dân. Huyện đã triển khai mô hình “Ban tuyên - vận”, “Tổ tuyên -vận” tại 18 xã, thị trấn, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. 

Cùng với đó, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, trong đó, chú trọng làm rõ các khuyết điểm, yếu kém của tập thể, cá nhân liên quan đến vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó có hướng giải quyết hiệu quả, hợp lòng dân.

Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục của các tổ chức, cá nhân sau kiểm điểm. Trong giai đoạn 2011- 2015, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra được 110 lượt tổ chức đảng, với 167 lượt cán bộ, đảng viên được kiểm tra; thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; giám sát chuyên đề 228 lượt tổ chức cơ sở đảng; thi hành kỷ luật 32 đảng viên…

Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát huy tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các vi phạm, tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng, mang lại niềm tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, việc đăng ký nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai toàn diện trong các đơn vị. Nội dung của bản đăng ký “làm theo” cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng đến những mặt còn hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa chữa; từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã tạo sức bật cho những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, trình độ của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở ngày được nâng lên, công tác phát triển đảng viên và chi bộ thôn bản tăng nhanh. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong xã hội.

Những thành quả trong quá trình triển khai Chỉ thị 03 cùng với các Nghị quyết của Đảng, các chương trình của huyện đã mang lại cho Sa Pa một diện mạo mới, đời sống của người dân ở vùng đất du lịch nâng cao rõ rệt. Năm 2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh liên tục tăng, đạt 150 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với năm 2010 (57 tỷ đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm 6,4%. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt, công tác vận động xóa bỏ các tập tục lạc hậu có chuyển biến rõ nét… Thương mại, dịch vụ - du lịch tăng trưởng nhanh cả về quy mô, giá trị và chất lượng, đây là ngành kinh tế mũi nhọn, dịch vụ du lịch luôn được chú trọng, tốc độ tăng trưởng luôn ở mức cao, đóng góp quan trọng cho chuyển dịch kinh tế của huyện. Lượng khách đến Sa Pa những năm qua tăng nhanh, riêng năm 2015, Sa Pa đón 1,2 triệu lượt, tăng 2,6 lần so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân 22% một năm, doanh thu dịch vụ du lịch năm 2015 đạt 1.320 tỷ đồng... 

Một góc thị trấn Sa Pa - Ảnh: HM

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Sa Pa Sùng A Lềnh khẳng định, với những thành tựu to lớn và một số bài học kinh nghiệm rút ra trong thời gian qua, những năm tới, Đảng bộ huyện Sa Pa tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ huyện tiếp tục gắn  công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảm đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ trong mọi mặt công tác hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đảng bộ và Nhân dân huyện Sa Pa đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch là mũi nhọn đột phá; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là động lực tăng trưởng. Đồng thời, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực đẩy nhanh việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội...

Song song với đó, Đảng bộ huyện Sa Pa tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đi sâu nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phát hiện và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, tạo hiệu ứng sâu rộng trong toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2020 đưa thị trấn Sa Pa trở thành đô thị loại III./.

Hoàng Mẫn