Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm tại Trung tâm Văn hóa - Hội nghị tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: Từ sau ngày tái lập tỉnh năm 1992 đến nay, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó, đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, từng bước xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, riêng trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 8,5%.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần cách mạng, phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội dựa trên 3 trụ cột chính là: Nông nghiệp công nghệ cao; thủy, hải sản gắn với công nghiệp chế biến; phát triển năng lượng tái tạo và du lịch. Tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc. Chú trọng đến công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của Quốc gia.

Đồng chí Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Huỳnh Văn Sum
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Ghi nhận quá trình phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu, cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng, tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 70 năm tuổi đảng cho 158 đồng chí cao niên tuổi đảng./.

Tin, ảnh: Thanh Nam