Năm 2018, trong chương trình giám sát, HĐND Thành phố Hà Nội tập trung vào
những vấn đề dân sinh bức xúc được dư luận quan tâm. (Ảnh: TA)

Cụ thể, HĐND thành phố giám sát tại các kỳ họp: Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2018 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật. Chất vấn UBND, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố. Lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HĐND giám sát chuyên đề: Giám sát tình hình thực hiện kết quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Giám sát tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai (công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm; gia hạn nhiều lần...). Giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố.

Các Ban HĐND thành phố Hà Nội sẽ thực hiện 27 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Ngoài hoạt động giám thường kỳ phục vụ cho kỳ họp, các Ban còn giám sát, khảo sát các vấn đề cử tri kiến nghị theo phân công của Thường trực HĐND thành phố. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội sẽ thực hiện 5 đợt khảo sát, 2 đợt giám sát chuyên đề. Trong đó, có khảo sát về chuỗi giá trị trong sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp; tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra liên quan đến tiền, tài sản nhà nước. Đây là hai vấn đề cử tri quan tâm, nêu và kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Ngoài ra, Ban tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố một nội dung giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Ban Đô thị HĐND thành phố cũng sẽ thực hiện 7 cuộc giám sát, khảo sát. Trong đó giám sát về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại, chung cư tái định cư…

Ban Văn hóa - Xã hội cũng chọn các vấn đề cử tri quan tâm để giám sát, khảo sát. Theo đó, Ban sẽ giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh cho nhân dân và công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập; các cơ sở mầm non ngoài công lập; tình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang…

Ban Pháp chế sẽ giám sát về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; công tác phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và thực hiện Chỉ thị 406-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ.

Năm 2017 vừa qua, các Ban HĐND thành phố Hà Nội thực hiện hơn 20 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố ở các lĩnh vực. Sau các đợt giám sát, các Ban đều có kết luận gửi UBND thành phố và các đơn vị chịu sự giám sát để đôn đốc, thực hiện. Kết quả đến cuối năm 2017, các kiến nghị sau đợt giám sát của các Ban đã được UBND thành phố chỉ đạo, thực hiện từng bước có chuyển biến. Đơn cử như qua giám sát việc thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước tại một số đơn vị của Ban Kinh tế - Ngân sách, UBND thành phố đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc thực hiện kiến nghị kiểm toán nói chung và kiểm toán nhà nước năm 2014, 2015 nói riêng; xác định trách nhiệm và có biện pháp, chế tài cụ thể đối với các đơn vị, cá nhân chây ỳ không thực hiện nghiêm các kiến nghị của kiểm toán nhà nước. Ban Pháp chế đã nêu 4 kiến nghị chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, nhất là thúc đẩy nhanh giải quyết các đơn tố cáo, ổn định tình hình…/.

Trung Anh