Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất 
cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. (Ảnh:TA)

Sáng 10/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc...

Ôn lại chặng đường 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết: Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29/QN/TƯ thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Từ đó, ngày 16-10 đã trở thành Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Đối với các Đảng bộ Hà Đông, Sơn Tây và Hà Nội trước đây, ngay từ khi được thành lập, công tác kiểm tra của Đảng đã được coi trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Ở mỗi thời kỳ, giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra của các đảng bộ đã bám sát nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra.

Đặc biệt, từ ngày 1/8/2008 đến nay, sau khi mở rộng địa giới hành chính, với đặc thù Hà Nội là đảng bộ lớn, số lượng đảng viên chiếm gần 1/10 tổng số đảng viên của cả nước, Thành ủy Hà Nội đã quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong 10 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động tham mưu cho Thành ủy triển khai nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch… để chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong đó, đã chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng, các chương trình công tác toàn khóa, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của thành phố; việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị; ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng yếu, những lĩnh vực nhạy cảm phức tạp, dễ nảy sinh vi phạm; những vấn đề nổi cộm, còn hạn chế, tồn tại ở cơ sở mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm cần tập trung giải quyết.

Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố luôn chủ động, tích cực thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, đặc biệt quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường, mở rộng giám sát chuyên đề. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 890 tổ chức đảng và 2.885 đảng viên; kết luận 492 tổ chức đảng và 2.464 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 75 tổ chức đảng và 1.446 đảng viên. Các cuộc kiểm tra ngày càng nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng; xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh, góp phần ngăn ngừa vi phạm, giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết của Đảng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà toàn ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố Hà Nội đạt được thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu nhấn mạnh, suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng nói chung và Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ Hà Nội nói riêng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Thủ đô trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao cho.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu đề nghị cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố Hà Nội cần tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường cán bộ kiểm tra bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; trước mắt là thực hiện tốt công tác quy hoạch và chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp trong nhiệm kỳ sắp tới. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp phải tiếp tục coi trọng việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, tự giác rèn luyện, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh, trình độ và kinh nghiệm công tác để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo được uy tín, niềm tin trong Đảng và nhân dân, nâng cao vị thế, vai trò của Ngành Kiểm tra Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố Hà Nội phải tăng cường nghiên cứu, học tập, nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, coi đây là phương thức bảo đảm chức năng lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và lấy phòng ngừa là chính. Kiên quyết xử lý những tổ chức, đảng viên cố tình vi phạm, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TA)

Bám sát Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy; cần tập trung triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn. Cơ quan kiểm tra các cấp cần phải lắng nghe nhịp đập của thành phố, hoạt động của các cơ quan thành phố, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân, của cán bộ, đảng viên để trên cơ sở đó đề xuất với cấp ủy đảng các cấp, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với những vấn đề thành điểm nóng ở địa bàn mình và thành phố. 

Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, đặc biệt là tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những nơi mất đoàn kết nội bộ, những nơi có biểu hiện phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Với tinh thần: “Không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”…

Với những cống hiến và thành tích xuất sắc, tại Lễ kỷ niệm, ngành Kiểm tra của Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai); nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; tặng Bằng khen cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Đức Thịnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 5 cá nhân ngành Kiểm tra Đảng TP Hà Nội có thời gian tham gia công tác kiểm tra Đảng trên 25 năm./.

Trung Anh