Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc hội nghị 

Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018; nhằm thông tin, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thành công, quyết định nhiệm vụ, phương phướng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của giai đoạn mới. Vì vậy, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt cần nắm vững Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị quyết trong thực tế công tác. Từ đó có những chương trình cụ thể tại địa phương, đơn vị; tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Bên cạnh đó, việc học tập hai chuyên đề: Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 với 2 nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Tăng cường nâng cao hiệu quả thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân", rất quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đại biểu dành thời gian, chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học, lắng nghe, nghiên cứu kỹ nội dung báo cáo viên chia sẻ tại hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đoàn Nguyễn Hồng Hải báo cáo, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đoàn Nguyễn Hồng Hải báo cáo, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Các đại biểu dự hội nghị cũng được nghe chuyên đề Tăng cường nâng cao hiệu quả thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô, chiều cùng ngày, Hội nghị học tập, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 với 2 nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”./.

Hoàng Mẫn