Sáng 25/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.


Toàn cảnh Hội thảo.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhắc lại bối cảnh ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang vào hồi quyết liệt. Trong bối cảnh đó, vấn đề cấp thiết đặt ra là cần phải tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng. Ngay từ khi ra đời, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã thật sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, là phương châm hành động, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Trải qua nửa thế kỷ, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 43 tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá, nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng nhiều cách tiếp cận khoa học, các tham luận đã làm rõ hơn nữa lịch sử ra đời, vai trò, ý nghĩa của tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Các nhà khoa học đã thống nhất đánh giá: Tác phẩm vô giá này là một di huấn tư tưởng có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức quý giá và sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng cầm quyền trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Chủ nghĩa cá nhân, trong điều kiện và hoàn cảnh mới, đã có những biểu hiện của sự phai nhạt lý tưởng, cơ hội chủ nghĩa; tham nhũng, tham ô, hối lộ, lãng phí; quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng…

Các đại biểu tham gia Hội thảo thống nhất đánh giá: Đảng ta và mỗi đảng viên phải thấm nhuần hơn nữa các quan điểm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm, đó là "Kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật", nói đi đôi với làm, gắn mối quan hệ hữu cơ giữa xây và chống, tiến hành liên tục và mạnh mẽ cuộc chiến đấu nhằm đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Đối với cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để tự giáo dục rèn luyện mình xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân./.

Tin, ảnh: T.L