Chiều 26/2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII họp phiên đầu tiên thảo luận, cho ý kiến tình hình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Tiểu ban đã nghe báo cáo, cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch xây dựng, thảo luận góp ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Sau khi nghe các thành viên trao đổi, thảo luận, kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý yêu cầu chất lượng và tiến độ xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP; tầm quan trọng của các văn kiện đối với thành công của Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, các thành viên Tiểu ban phải dành thời gian tập trung tư duy, tìm ra những nội dung mới, những khâu đột phá mới để định hướng cho Thủ đô phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, Tiểu ban cần bám sát quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những điểm mới được trung ương định hướng; căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của trung ương và TP, trước hết là Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; báo cáo đánh giá 8 chương trình công tác toàn khoá, các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy Hà Nội khoá XVI; các báo cáo trung gian của ban chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu theo Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị từng thành viên Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ công việc, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự thảo các văn kiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp. (Ảnh: NK)


* Trước đó cũng trong chiều 26/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” xem xét tình hình, tiến độ thực hiện chương trình.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Ngọc Anh, đại diện cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm đã nêu cụ thể tiến độ thực hiện từng đề tài nghiên cứu khoa học. Theo đó, đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan của TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động hướng dẫn các đơn vị chủ trì đề tài khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu bảo đảm yêu cầu, nội dung, chất lượng và tiến độ. Các đơn vị được giao chủ trì các đề tài thuộc Chương trình đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Chủ nhiệm Chương trình để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các bản thuyết minh của đề tài, phê duyệt các thuyết minh và ký hợp đồng triển khai các đề tài thuộc Chương trình ngay trong tháng 8/2018; khẩn trương thực hiện công tác nghiên cứu bảo đảm yêu cầu, nội dung, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch. Với sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm của các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm, các cơ quan thường trực và đơn vị liên quan, các công việc theo kế hoạch của Ban Chủ nhiệm đã và đang được triển khai tích cực, khẩn trương, đảm bảo tiến độ đề ra. 8/8 đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu năm 2018 theo kế hoạch.

Tuy nhiên, chất lượng còn chưa được thẩm định và đánh giá. Nội dung một số báo cáo nghiên cứu thành phần trong các đề tài chưa đạt yêu cầu. Tiến độ tổ chức một số hội thảo khoa học, đăng tải các bài viết trên các tạp chí khoa học chuyên ngành phục vụ thực hiện các đề tài còn chậm tiến độ...

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình, nghe chủ nhiệm các đề tài làm rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Chủ nhiệm đã trao đổi, thảo luận; qua đó khẳng định, phải tăng tốc thực hiện các đề tài hơn nữa, vì từ nay đến tháng 9/2019, thời điểm nghiệm thu chương trình không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu chủ nhiệm các đề tài phải xác định rõ trách nhiệm với Ban Chủ nhiệm và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII; tiếp tục nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, tăng tốc bảo đảm tiến độ, chất lượng của từng báo cáo, đóng góp thiết thực cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Đặc biệt, trên cơ sở nghiên cứu các đề tài theo chương trình, các đồng chí phải tập trung tư duy, đề xuất những vấn đề mới phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, định hướng phát triển thiết thực cho Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.

 

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh:NK)


Để bảo đảm hiệu quả thiết thực của các đề tài, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu chủ nhiệm các đề tài chủ động trao đổi các báo cáo trung gian với Tiểu ban Văn kiện để phục vụ việc xây dựng báo cáo chính trị. Trên cơ sở báo cáo trung gian, Tiểu ban Văn kiện cũng có trách nhiệm trao đổi, nêu yêu cầu đối với các nhóm nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo, cập nhật kịp thời; tất cả vì chất lượng của văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Ban chủ nhiệm các đề tài phải thường xuyên giao ban, rà soát tiến độ, đánh giá chất lượng, thúc đẩy tiến độ các chuyên đề nhánh bị chậm, có văn bản nhắc nhở, yêu cầu báo cáo, đôn đốc thường xuyên đối với các cá nhân, tập thể liên quan…/.

Nam Khánh