Đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ
Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng cần triển khai và đề nghị các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ để thảo luận, đánh giá khách quan toàn diện và cho ý kiến sâu sắc vào các nội dung của Hội nghị, đồng thời tiếp tục đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong 3 tháng còn lại của năm 2019 và cho những năm tiếp theo. 

Theo dự thảo báo cáo 9 tháng đầu năm 2019 trình bày tại Hội nghị cho thấy, trong 9 tháng qua Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tập trung chỉ đạo giải quyết một số việc tồn động trong năm. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng ủy Khối đã đẩy mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương nghiêm túc, đảm bảo mục đích yêu cầu; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy và đảng ủy trực thuộc tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm được tăng cường chú trọng. Cụ thể, các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát 444 tổ chức đảng, 160 đảng ủy bộ phận, 79 chi bộ và 2865 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát các cấp ủy đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ ra vi phạm và xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Theo đó, các cấp úy đã đình chỉ sinh hoạt 2 đảng viên; thi hành kỷ luật 45 đảng viên, trong đó khiển trách 40 đảng viên…

Theo dự thảo báo cáo, trong thời gian qua, Đảng ủy Khối và các các đảng ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là triển khai việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả,  tính đến ngày 15/9/2019, Cơ quan chuyên Đảng ủy Khối sau khi sắp xếp còn 21 phòng, giảm được 6 phòng; ở 38/64 Đảng bộ trực thuộc việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ đã giảm được 26 chi bộ trực thuộc; 1 đảng bộ bộ phận; 7 chi bộ cơ sở; 21 đảng bộ cơ sở; 99 cấp ủy viên…

Lễ trao Kỷ niệm chương ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho các đảng viên
có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, phân tích, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm mới sáng tạo có hiệu quả; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời, thống nhất thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019 và trong thời gian tới là tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 11 khóa XII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng.

Ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng dự thảo các văn kiện; các tiểu ban, tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo đại hội đảng các cấp trực thuộc; xây dựng phương án nhân sự và các điều kiện chuẩn bị đại hội bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Đại hội Đảng các cấp.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức trao kỷ niệm chương Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập (14/10/1930 - 14/10/2019) cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ./.

Tin, ảnh: Minh Khuê