Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho chương trình - Ảnh: Minh Châu


Chương trình “Trường Sa xanh” là hoạt động cụ thể hóa của Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” nhằm kêu gọi, vận động tuổi trẻ cả nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sỹ, các cấp bộ Đoàn, các tổ chức xã hội tham gia đề xuất nội dung giải pháp tuyên truyền, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, quyên góp, ủng hộ nguồn lực chế tạo các thiết bị, kỹ thuật hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Các hoạt động quyên góp, ủng hộ có thể bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Cụ thể, bên cạnh vận động mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân quyên góp, ủng hộ chương trình bằng tiền mặt, đăng ký hỗ trợ thực hiện các công trình, hoạt động của Chương trình “Trường Sa xanh” giai đoạn 2016 – 2018, các tập thể, cá nhân có thể đăng ký thực hiện các công trình, nghiên cứu triển khai các giải pháp, ứng dụng khoa học kỹ thuật tại huyện đảo Trường Sa, tặng vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang sinh sống và làm việc tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. 

Mọi thông tin ủng hộ chương trình liên hệ hotline: 0903449289./.

 

Minh Châu