Ngày 27/11/2009, Bộ Chính trị đã có Kết luận 60-KL/TW về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020; phương hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đến nay, sau 10 năm thực hiện đã đạt nhiều kết quả cụ thể.

Một góc thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Nhiều thành tựu nổi bật

Theo đồng chí Êban Y Phu – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Kết luận 60 – KL/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một chương mới cho trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 60-KL/TW của Bộ Chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có bước phát triển khá, cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra: Tổng sản phẩm bình quân hàng năm tăng 13,98%; quy mô tăng trưởng nền kinh tế năm 2018 đạt 18.852 tỷ đồng, gấp 2,04 lần so năm 2010 (9.202 tỷ đồng). Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế và chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được tăng cường, từng bước khắc phục các hạn chế, tồn tại.

Các công trình, dự án trọng điểm được triển khai, hứa hẹn diện mạo mới của đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên như dự án đường Đông – Tây, nâng cấp đường từ Quốc lộ 14 vào hồ du lịch sinh thái Ea Kao, hồ thủy lợi Ea Tam, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nâng cấp cảng hàng không Buôn Ma Thuột…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, thành phố thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, năm 2018 đạt 78 triệu đồng, tăng 3,17 lần so với năm 2009; tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần đây còn khoảng 2,3%... Festival cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại thành phố Buôn Ma Thuột đã trở thành thương hiệu riêng của thành phố.

Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp được hình thành trong 10 năm qua. (Ảnh: HH)

Cùng với đó, tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, chuyển biến mạnh, toàn diện; phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền được nâng cao; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tạo sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân.

Để Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm đặc sắc riêng của vùng

Để thành phố Buôn Ma Thuột thực sự trở thành đô thị trung tâm mang đặc sắc riêng của vùng Tây Nguyên theo đúng tinh thần Kết luận 60, theo đồng chí Êban Y Phu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết, tỉnh Đắk Lắk nói chung và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng sẽ coi trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để Buôn Ma Thuột trở thành một đô thị đầu mối, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế-xã hội cấp vùng. Phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới. Khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan thiên nhiên, sinh thái, khai thác giá trị văn hóa, tạo hình ảnh đô thị có bản sắc riêng. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là trong các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế.

Thứ hai, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường; hình thành một số ngành công nghiệp mũi nhọn có sức cạnh tranh và mang lại giá trị gia tăng cao. Đầu tư nâng cấp khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Phát triển thị trường thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, tập trung thu hút đầu tư, hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chợ trung tâm, chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn lớn, trung tâm hội nghị hiện đại… đủ điều kiện để thu hút và tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội chợ cấp vùng, cấp quốc gia và quốc tế.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, đảm bảo môi trường. Hình thành các vùng, tiểu vùng chuyên canh; đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, hướng đến xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ. Quan tâm, thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại huyện Cư M’gar. (Ảnh: HH)

Để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thực sự là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đề nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Tỉnh Đắk Lắk cũng đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, bộ, ban, ngành Trung ương một số nội dung như: Cho chủ trương nghiên cứu mở rộng địa giới hành chính thành phố Buôn Ma Thuột xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách Trung ương, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, từng bước phát triển thành đô thị vùng Tây Nguyên; xem xét đưa thành phố Buôn Ma Thuột vào danh mục dự án nâng cấp đô thị giai đoạn 2017-2020; bố trí kinh phí đầu tư công trình hồ thủy lợi Ea Kao, kết hợp kêu gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch hồ Ea Kao. Xem xét đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương thực hiện trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột như: Đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột; nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành Cảng hàng không quốc tế; Dự án xây dựng trục đường sắt Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk...

Về lựa chọn mô hình phát triển cho thành phố trung tâm vùng Tây Nguyên trong tương lai, đã được xác định rõ trong mục tiêu phát triển thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk xác định một chiến lược mới cho Buôn Ma Thuột, trong đó tập trung các chiến lược phát triển không gian cho thành phố, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển thành đô thị xanh của vùng Tây Nguyên. Đồng thời, Buôn Ma Thuột là đô thị đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội của Tây Nguyên với các vùng Duyên hải miền Trung; trung tâm dịch vụ khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế của Vùng cũng như khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia./.

Hiền Nguyễn