Tại phiên họp, các thành viên UBND TP cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND TP gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020; Nghị quyết về chủ trương đầu tư tuyến 3.2 (ga Hà Nội - Hoàng Mai) theo phương thức đầu tư hình thức ODA; Nghị quyết về việc quy định cụ thể chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn TP (thay thế Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013, Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP); Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách TP hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: Cẩm Linh

Tập thể UBND TP cũng xem xét, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của TP Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của TP Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Dự thảo báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ. GRDP tăng 7,21%. Du lịch tiếp tục phát triển, khách du lịch ước đạt 14,4 triệu lượt, tăng 9,5%. Môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư tiếp tục được cải thiện. Chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm trước, hoàn thành sớm 02 năm mục tiêu nhiệm kỳ 2016-2020. Đầu tư nước ngoài ước đạt 5,3 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước (lũy kế tổng số vốn đạt 41,2 tỷ USD, trong đó, vốn thực hiện khoảng 20,5 tỷ USD - đạt tỷ lệ 49,7%).

TP đã quyết định chủ trương đầu tư 17 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách; điều chỉnh vốn đầu tư 34 dự án; cấp giấy chứng nhận thành lập mới 13.690 doanh nghiệp, vốn đăng ký 143,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10% về số lượng doanh nghiệp và tăng 1% vốn đăng ký so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 132.134 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán. Chi ngân sách địa phương ước 33.818 tỷ đồng, đạt 33,5% dự toán; xử lý được 05/33 điểm ùn tắc; trồng thêm 166 nghìn cây đô thị và cây bóng mát…

Hà Nội tập trung đẩy mạnh ứng dụng hướng tới mục tiêu thành phố thông minh; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 đạt trên 62%. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, kỷ cương hành chính được tăng cường. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền (SIPAS) tăng 16 bậc. TP đã trình và được Bộ Chính trị thông qua Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị./.

Cẩm Linh