Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

(ĐCSVN) - Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thế, năm 2014 Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được duy trì và có bước phát triển, giá trị sản xuất tăng thêm gần 200 tỷ đồng so với năm 2013.

Đáng chú ý có 03 doanh nghiệp may xuất khẩu trên địa bàn đi vào sản xuất ổn định, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 3.000 công nhân.

Các sản phẩm chủ yếu gồm hàng may mặc xuất khẩu (trên 2 triệu sản phẩm), xi măng (5.000 tấn), gỗ qua sơ chế, mộc dân dụng, vôi hòn, cay vôi, cát, gạch không nung, đan lát...