(ĐCSVN) - Vụ Đông Xuân 2014-2015, huyện Yên Thế dự kiến gieo trồng các loại cây với tổng diện tích 6.732ha. Trong đó diện tích lúa vụ xuân khoảng 2.350ha; với số diện tích này sử dụng biện pháp tưới tự chảy 1.583ha và tưới bằng động lực 767ha.

Theo UBND huyện Yên Thế, để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015 trên địa bàn huyện; các cơ quan, đơn vị thuộc khối nông lâm nghiệp của huyện, các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn cần chủ động các biện pháp phòng, chống hạn bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2014 – 2015.

Ảnh minh họa (Ảnh: VT)


Cụ thể, Các cơ quan, đơn vị thuộc khối nông lâm nghiệp của huyện, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Yên Thế và UBND các xã, thị trấn cần khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2004 - 2015 của đơn vị mình, đặc biệt là diện tích có khả năng bị thiếu nước. Đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang trồng các cây trồng cạn, dự kiến khoảng 150ha tại các xã: Đông Sơn, Đồng Hưu, Tam Tiến, Tiến Thắng, Đồng Tiến, Triển khai thực hiện kế hoạch nạo vét kênh mương nội đồng, nạo vét các bể hút trạm bơm, các cửa cống lấy nước.

Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu giúp UBND huyện xây dựng Kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân 2014 - 2015, giao chỉ tiêu kế hoạch cho UBND các xã, thị trấn; xây dựng lịch hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, đặc biệt là cây lúa. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các Tổ hợp tác dùng nước xây dựng lịch bơm, dẫn nước để gieo mạ, làm đất và lịch tưới dưỡng cho cây lúa,…

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Yên Thế tăng cường phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và vận hành các công trình thủy lợi; xây dựng Kế hoạch nạo vét kênh mương, cống lấy nước và sửa chữa các công trình do đơn vị quản lý đảm bảo dẫn nước.

Mặt khác, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015, lịch hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng vụ. Khuyến cáo nhân dân chuyển đổi diện tích cấy lúa không ăn chắc sang trồng các cây trồng cạn; quảng bá các biện pháp tưới nước tiết kiệm; tuyên truyền các chuyên mục nhà nông cần biết, mục khoa học công nghệ, chuyên đề xây dựng nông thôn mới./.