(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thế, ngày 10/2/2014 Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định số 173/QĐ-UBND về việc thành lập tổ giám sát và đánh giá đầu tư năm 2014. Tổ giám sát đã xây dựng kế hoạch giám sát, thực hiện triển khai giám sát được 11 đơn vị với tổng số 57 công trình.

 

 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)


Qua công tác giám sát và đánh giá đầu tư đến thời điểm này cho thấy cơ bản các dự án triển khai đúng mục tiêu đầu tư. Các bước triển khai dự án đã được các chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo thực hiện, các dự án đã bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương.

Trong công tác giám sát đầu tư cho thấy 100% các dự án khởi công xây dựng mới trong năm 2014 đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trước 31/10/2013 đảm bảo đúng quy định. Công tác thẩm định bản vẽ thi công- tổng dự toán xây dựng công trình do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đảm nhiệm, đã đảm bảo tính khoa học và tính khách quan cho đề án xây dựng công trình, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước.

Trong giám sát đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, Tổ giám sát đã thực hiện nghiêm túc các hoạt động giám sát đầu tư, đồng thời tham mưu nhiều giải pháp cụ thể để tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư trong đầu tư thực hiện các dự án như: Đối với các dự án thực hiện chậm tiến độ so với kế hoạch bao gồm Công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND Tân Hiệp chậm tiến độ; Công trình Trường Mầm non thị trấn Bố Hạ, hạng mục 4 phòng học - tiến độ chậm 8 tháng, đã đề nghị các chủ đầu tư rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian còn lại của năm 2014 và triển khai thực hiện các dự án của năm tiếp theo đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với các dự án gây thất thoát, lãng phí hoặc một số công trình thi công không đúng với thiết kế, UBND huyện yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư tại đơn vị, tránh gây thất thoát lãng phí cho ngân sách. Đối với các dự án vi phạm về thủ tục đầu tư như: Thiếu biên bản thương thảo hợp đồng hoặc chưa hoàn tất thủ tục chỉ định thầu đã tiến hành thi công ... UBND huyện, Tổ giám sát đầu tư đều có ý kiến kiến nghị vừa góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ quy định của Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn đảm báo các dự án được tiến hành đảm bảo tiến độ.

 

 Ảnh minh họa (Ảnh: H.M)


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giám sát đầu tư năm 2014 còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Đối với dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước: Việc thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư còn chưa chặt chẽ, nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn; việc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ đầu tư, kết quả đầu tư xây dựng cơ bản của Ban Quản lý Dự án xây dựng huyện và hầu hết các xã, thị trấn chưa nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đầu tư công trình của các cơ quan chuyên môn chưa thường xuyên, chưa kịp thời; trình độ quản lý, thẩm định, giám sát các công trình của các xã, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp.

Được biết, năm 2015, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác giám sát đầu tư, UBND huyện đã xây dựng nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tập trung vào một số nội dung cơ bản, đó là: Phấn đấu 80% số dự án khởi công trong năm phải được giám sát, đánh giá đầu tư, đối với dự án trên 12 tháng phải được giám sát ít nhất là 01 lần. Bố trí nguồn vốn đối ứng thanh toán trả nợ các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành còn thiếu vốn; tăng cường công tác thẩm tra quyết toán đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; thực hiện nghiêm túc chế độ và nội dung báo cáo về giám sát đánh giá đầu tư theo Nghị định 113/2009/NĐ-CP, ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; tăng cường tuyên truyền về các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản …