(ĐCSVN) Bên cạnh thương hiệu gà đồi nổi tiếng, với những tiềm năng và thế mạnh của mình, huyện Yên Thế đã tập trung quy hoạch vùng sản xuất chè tại các xã vùng cao với tổng diện tích lên đến 130 ha.

 

Sản phầm chè xanh Bản Ven của huyện Yên Thế. (Ảnh: LV)


Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa giai đoạn 2011- 2015 của Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Đề án hỗ trợ và phát triển vùng sản xuất chè nguyên liệu giai đoạn 2011-2015; trong những năm qua, huyện Yên Thế đã tậ trung quy hoạch được các vùng sản xuất chè nguyên liệu tại các các xã vùng cao như Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Tam Tiến và Đồng Tâm. Trong đó, trọng tâm vùng sản xuất là các xã Xuân Lương, Canh Nậu, Tam Tiến và Đồng Tâm.

Nhằm nâng cao chất lượng và sức cạch tranh cho sản phẩm chè, huyện đã hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách huyện 10 triệu/ha để trồng mới và 5 triệu đồng/ha để cải tạo, bên cạnh đó chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở vào cuộc tích cực, đồng thời tranh thủ nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia, của tỉnh và các doanh nghiệp để triển khai mở rộng sản xuất; phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Hiệp Thành phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân.

Kết quả từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã trồng mới 130 ha chè nguyên liệu (riêng năm 2014 trồng mới được 23 ha), nâng tổng diện tích chè của huyện đến nay đạt 475 ha. Diện tích trồng mới là chè giâm hom với các giống chủ yếu là: LDP1, LDP2, PH1. Cùng với đó, sản lượng chè búp tươi cũng tăng lên đáng kể. Năm 2014, sản lượng này đạt 3.600 tấn. 

 

Đặc biệt, thông qua việc triển khai thực hiện Đề án, xây dựng thành công các mô hình, đã góp phần đưa năng suất, chất lượng và giá trị thu nhập từ sản xuất chè của huyện tăng cao. Theo đánh giá, năm 2014, năng suất chè của huyện đạt 9 tấn/ha/năm, tăng từ 2-2,5 tấn/ha/năm so với năm 2010, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác, từng bước cải thiện thu nhập cho nhân dân địa phương./.